14. aprill 1997 kell 22:00

Või vedu Venemaale on keeruline

Venemaale sõidul peab kaasas olema --

autojuhil: viisaga pass, juhiluba, sõidumeerik või autojuhi kontrollraamat

autol: veoluba, auto registreerimistunnistus, kindlustus

koormal: TIR-vihik, tollidokumendid, CMR-sõiduleht

Valuutapiirangud --

- rublasid ei tohi riiki sisse tuua ega välja viia

- välisvaluutat võib sisse tuua piiramatus koguses, see tuleb deklareerida piiril

- välja võib valuutat viia sissetoodud summa ulatuses, miinus rubladeks vahetatud summa

Veokite suurimad lubatud mõõtmed -- kõrgus 3,8 m; laius 2,5 m; pikkus: poolhaagisega autorong 20 m, täishaagisega autorong: ühe haagisega 20 m, kahe haagisega 24 m, teljekoormus 10 t (praegu mõningad piirangud vt. allpool); täismass: alates aasta algusest viie- ja enamateljelisele veokile lubatud täismass 38 tonni.

Veokite koormusepiirangud -- Kevadise teedelagunemise ajal 25. märtsist kuni 15. maini on Venemaa teedel piiratud veoautode koormus. Riikidevaheliste kokkulepete kohaselt ei kehti piirang rahvusvaheliste vedude sõidukite kohta. Veoluba on vaja vaid suuremõõtmeliste ja raskekaaluliste veoste veoks. Selliste veolubade arvu aga vähendatakse teedelagunemise ajaks ligi poole võrra.

Venemaa-vedudel on väga rasked ajad. Üle piiri pääsevad kaubakoormaga vedajad, kellel on veel kasutada teelubasid. Ka seekordne kauba iseloom valmistab probleeme. Või on Venemaal strateegiline kaup ja paljud vedajad ei soovi selle veoga tegeleda. Osakoormate kokkupanemine on nende vähesuse tõttu raske. Seetõttu on ekspedeerijate pakutavad hinnad ja tingimused väga erinevad.

Kliendil on Venemaa-vedudel soovitav kasutada firmasid, kellel on aastatega ida suunas välja töötatud kindel veosüsteem (Svex Eesti, NBI Ekspeditsioon), mis tagab vedude korrektse teostuse.

Pakkusime täiskoorma hinna, kuna Venemaale osakoormate vedu peaaegu ei toimu. Mõtet on rääkida kuni 5m³ kogustest. Seda on võimalik paigutada mõne täiskoorma juurde. Võid on raske ka mingi teise kaubaga siduda. Vaevalt, et keegi mööblitootja soovib, et koos tema mööbliga samas koormas ka võid veetakse.

Võile on raske leida vedajat, kuna see on Venemaal strateegiline tooraine. Tollipettuste vältimiseks nõuame lahtitollimist tolliterminaalis.

Külmikuid on meil vähe ja need on juba kõik lepingutega ära lubatud. Seetõttu saame praegu pakkuda ainult vedu tavalise presenttreileriga. Suvel on selline vedu loomulikult võimatu.

Osakoormaid Venemaale on vähe ja neid on raske komplekteerida. Sellepärast ongi pakkumuses tarnetähtajana kolm päeva, et oleks aega koormat komplekteerida.

Osakoormate vedu Venemaale on raske, kuid meil on väljakujunenud struktuur, millega oleme töötanud kaks aastat. Iga nädal läheb meil Venemaale 1--2 autot transiit- või Eesti osakoormate kaubaga. Veame Moskvas ja Peterburis kahte kindlasse tolliterminaali. Meie partner Venemaal võib eraldi teostada ka uksest ukseni vedu. Selle hinna peab meilt küsima eraldi, kuna see muutub Venemaal iga nädal. Kohaliku laialiveo hinda mõjutab inflatsioon ja sealsed väljakujunemata logistilised süsteemid ja hinnakirjad.

Hetkel kuum