5. mai 1997 kell 22:00

Poola - Elektroonika vedu mõjutab konvoeerimine

Varssavi kaugus Tallinnast -- 1610 kilomeetrit

Keskmised ooteajad Via Baltica piiripunktides 1996. aastal:

Eesti--Läti 2 tundi

Läti--Eesti 3 tundi

Läti--Leedu 5 tundi

Leedu--Läti 2 tundiLeedu--Poola 11 tundi

Poola--Leedu 3 tundi

Riigipühad -- 1. jaanuar, 1. aprill, 3. aprill, 4. aprill, 3. mai, 22. mai, 2. juuni, 15. august, 1. november, 11. november, 25.--26. detsember

Veokite lubatud suurimad mõõtmed -- kõrgus 4 m; laius 2,5 m (külmikautodel 2,6 m); pikkus: mootorsõiduk 12 m, poolhaagisega autorong 16,5 m, täishaagisega autorong 18,35 m; teljekoormus: üksikteljele (mittevedav) 10 tonni (kehtib teatud kategooria maanteedel, näiteks rahvusvahelistel magistraalteedel), paaristeljele 16 tonni (olenevalt telgede vahest ja maantee kategooriast); täismass 42 tonni

Kütuse sisseveo piirang -- maksuvabalt võib sisse vedada paagitäie kütust ja vajaliku mootoriõli

Hädaabi numbrid -- politsei 997, tuletõrje 998, kiirabi 999

Ekspertarvamus

Meie hinnad on vedajana (oleme ka klientidega otse ilma ekspedeerija vahenduseta suhelnud) jäänud 16 000 krooni ümber. Hind oleneb, kust kaup peale võetakse. Isegi kui tuleb teha lisakulutusi soeses kauba hinnalisuse või riskigrupiga, ei ole meie 20 000 krooni Poolast Eestisse täiskoorma eest saanud.

Lisakulud võivad tekkida seoses konvoeerimisega (Poola, Leedu, Läti). Kui kauba maksumus ületab TIRiga ettenähtud 50 000dollarilise kindlustuse, võib toll panna koorma konvoisse. Kuid võib ka mitte panna. See sõltub nende tujust, järgmise konvoi mineku ajast ja palju sealt autosid on puudu. Konvoi tasu on olnud 50st kuni 200 dollarini. Hinnad on langenud. Praegu on hind 50--70 dollarit. Tasu sõltub sellest, mitu autot konvoisse satub ja kui pikk on transiit.

Kindlasti sõltub konvoisse sattumisest ka veoaeg. Konvoi väljub hommikul teatud kellaajal. Kui auto jõuab piirile lõunal ja saab õhtuks tolli, siis konvoi läheb alles järgmisel hommikul. Seni tuleb niisamuti oodata.

Kui koorem on laetud Poolas, pole meil veel olnud juhust, et seal meile ka konvoi on sokutatud. Kuid konvoeerimist armastatakse ka Lätis.

Hetkel kuum