6. mai 1997 kell 22:00

Euroopa Liit pooldab alternatiivenergiat

ELi energeetikaplaani kohaselt paigaldatakse Euroopas 2010. aastaks pool miljonit päikesepatareid. Liidu energiavajaduste katmisel tõstetakse aastaks 2010 taastuvate energiaallikate osa 12%ni.

Looduskaitseorganisatsiooni Greenpeace hinnangul on ilma päikeseenergia ja teiste taastuvate energiaallikate kasutamiseta võimatu saavutada eesmärki vähendada aastaks 2010 süsihappegaaside hulka 15% võrra.

USA asepresident Al Gore teatas hiljuti programmist, mille eesmärgiks on kümne aasta jooksul jõuda selleni, et miljon hoonet USAs saaksid energiat päikeseenergia abil.

Jaapan rahastab programmi, mille järgi ehitatakse 70 000 päikesepatareid majakatustele, eesmärgiga toota kokku 400 MW päikeseenergiat aastaks 2000 ja 4600 MW aastaks 2010.

ELi uuringute järgi looks päikeseenergia kasutuselevõtt liidus 2010. aastaks 294 000 uut töökohta.

Päikesepatareide turu käive on 1,13 mld USD ja kasvab 15% aastas. REUTER-ETA

Hetkel kuum