8. mai 1997 kell 22:00

Julianus Marlekoriga kohtusse

Julianuse Inkasso esindab rahvusvahelise keemiatööstuskontserni Akzo Nobel Soome müügifirmat Casco Nobel OY, kellele Marlekor võlgneb 46 628 Soome marka. Kuna Marlekor on jätnud vaatamata Casco Nobeli ja Julianuse Inkasso korduvatele nõudmistele täitmata kõik võla tasumise lubadused, ei näe Casco Nobel võimalust saada raha kätte kohtuvälisel teel.

Marlekor ostis Casco Nobelilt aasta tagasi puiduliimi, jättes arve tähtajaks tasumata. Eelmise aasta teisel poolel tasus Marlekor alla veerandi koguvõlast 194 499 krooni. Julianuse Inkasso nõudmiste peale esitas Marlekor eelmise aasta lõpul kirjaliku maksegraafiku ja kohustus võla tasuma 22. jaanuariks 1997.

Julianuse Inkasso selgituste kohaselt ei järginud Marlekor maksegraafikut ja tasus alles märtsi lõpus ca 26 500 krooni. «Üritame jõuda eelistungini selle kuu jooksul,» ütles Julianuse Inkasso esindaja Guido Fiveger. «Vastasel korral algab kohtunikel suvepuhkus ja kogu see jant muutub mõttetuks.»

Marlekori suuromanik Peter Sedin on lubanud kõik võlad tasuda ja kinnitanud, et firma pole makseraskustes. «Pärast auditi lõppu tasume võlad,» lubas ta sel nädalal.

Teadaolevalt on esitatav hagi esimene katse Marlekori võlga kohtu teel sisse nõuda. Julianuse Inkasso kätte on koondunud veel kolm Marlekori vastu suunatud võlanõuet summas ligi 800 000 kr. Julianuse Inkasso on lubanud esimese võla tasumise järel esitada hagid ka teiste võlgade sissenõudmiseks.

Hetkel kuum