15. mai 1997 kell 22:00

Euroopas on iga kuues inimene vaene

Eurooplased ei ole sugugi maailma kõige rikkamad inimesed, kinnitas Euroopa komisjon. Komisjoni teatel on iga kuues eurooplane vaene, millega Euroopa Liidus on kokku 57 miljonit vaest.

Komisjoni andmeil on Euroopas peaaegu 23 mln vaest peret, kusjuures 13 mln last elab allpool vaesuspiiri.

Enim esineb vaesust ühe vanemaga lasterikastes peredes. Allapoole vaesuspiiri on oht langeda eelkõige kolme või enama lapsega perekondadel. Suur on vaeste hulk ka üksi elavate vanurite seas.

ELi vaesuse definitsioon erineb ÜRO standarditest. EL peab vaesteks inimesi, kelle materiaalsed, kultuurilised ja sotsiaalsed võimalused on nii piiratud, et ei võimalda neile vastuvõetavat minimaalset elatustaset riigis, kus elavad.

ELi ekspertide sõnul peetakse vaeseks peresid, kelle sissetulek on poole väiksem kui riigi keskmine.

Kuigi vaesusrisk on kõige suurem töötute ja majanduslikult väheaktiivsete elanike hulgas, on kolmandik Euroopa vaestest nn töötavad vaesed. DPA-BNS

Hetkel kuum