25. mai 1997 kell 22:00

Kranichi kohtuprotsess takerdub

Reedel Tallinna linnakohtus ette loetud Lääne maakohtu otsuses märgitakse, et Lääne-Eesti Panga (LEP) pankrotihalduri hagi nõudeks ehk esemeks on nõude tunnustamine. Vaidluses sama hagieseme üle samadel alustel on juba olemas jõustunud kohtuotsus, mistõttu menetlus tuleb lõpetada.

Maakohtu otsuses märgitakse, et LEPi võlausaldajate koosolek tunnustas oktoobris 1993 Rootsi firma Trendy EWI Group (TEWI) nõuet 3,39 miljoni krooni ulatuses.

LEPi pankrotihaldur, vandeadvokaat Andres Rüütel ütles reedel, et vaidlus selle üle, kas Trendy EWI Group on samastatav TEWI Groupiga, ei vii ilmselt kuhugi, seda enam, et mõlema nimekuju puhul on firma registreerimisnumber dokumentides alati üks ja sama olnud.

Rüütel sõnas, et oma tsiviilhagis Kranichi vastu on tal nõudeks arvestatud vaid viivised 3,08 mln krooni, mille ulatuses pank väidetavalt Kranichi süül kahju kandis. Põhisumma 3,34 mln kr kanti üle pangasiseselt ja pangale see kaotsi ei läinud.

TEWI esindaja vandeadvokaat Andres Hallmägi ütles, et TEWi nõude suurus tuleneb riigikohtu otsusest, millest 15,5% on juba rahuldatud. Riigikohus kinnitas septembris 1994 TEWI nõudeks LEPi vastu 6,48 mln kr.

Kranichi kaitsja vandeadvokaat Indrek Teder pani oma küsimustega Rüütlile ja Hallmäele kahtluse alla vaidlusaluse 33,4 mln rubla olemasolu. «Raha võidi ju tekitada võltsitud maksekorraldustega,» väitis Teder.

LEPi juhatuse aseesimees Raul Laos on väitnud 1993. a märtsis, et ta oli Kranichi eelkäijana LEPi Haapsalu panga direktorina avanud nimetu konto, millele laekus 33,4 mln rubla. Rüütli sõnul avasid konto Vadim Ljapin ja Rein Kalda, kelle allkirjaõiguse tühistas 1992 jaanuaris TEWI Rootsi peakontor.

Kõnealusele summale on Andres Rüütli sõnul TEWI kõrval pretendeerinud veel ka Moskva firma Interagro, kelle inkasso alusel Kranich raha OÜ Agseri kontole kandis, ja ka OÜ Agser, kes oma väidetava nõude hiljem Pärnu Kommertspangale müüs.

Kranich kinnitas reedel kohtus, et tema sai korralduse Interagro inkassonõue TEWI vastu rahuldada ja raha Agseri kontole kanda LEPi juhatuse esimehelt Aare Sosaarilt. Kranichi sõnul oli see nii ka kõigi ülejäänud tehingute puhul, milles teda süüdistatakse.

Kohtutoimikus on Sosaari käega kirjutatud õiend, milles ta kinnitab, et juhatus on sellise otsuse teinud, ehkki viidet juhatuse koosoleku kuupäevale ja protokolli numbrile ei ole.

Politsei menetluses on seni ka Aare Sosaare suhtes algatatud kriminaalasi, mis aga pole aastapikkusele uurimisele vaatamata kohtuküpseks saanud. Juunis jätkuvale Kranichi protsessile on tunnistajana kutsutud Raul Laos, kes Äripäeva andmeil viibib praegu trellide taga seoses nn t?et?eenide rühmitusega.

Hetkel kuum