4. juuni 1997 kell 22:00

Välispangad ootavad pankrotiseadust

Petrikise sõnul viivitavad sellised suured välispangad nagu Saksamaa Dresdner Bank ja mitmed Suurbritannia pangad Leedu pangandusturule tulekuga praeguste suurte laenuriskide tõttu.

Kavandatav uus pankrotiseadus on kutsunud aga esile ametiühingute proteste, kelle väitel ei kaitse uus seadus piisavalt töövõtjate huve ettevõtte pankroti korral. Ametiühingute arvates ei jää peale võlausaldajate nõuete rahuldamist esmajärjekorras midagi üle töötajatele võlgu olevate summade maksmiseks.

Petrikise sõnul pole sellistel kartustel alust, sest vaid seitse protsenti pankrotistunud ettevõtete varadest on panditud pankadele. Ka Euroopa Liidu praktika kohaselt rahuldatakse kõigepealt võlausaldajate nõuded ja alles siis töötajate omad.

Petrikise hinnangul aitaks uus pankrotiseadus suurendada Leedusse tehtavaid välisinvesteeringuid ja aktiviseerida kogu riigi majandust. ELTA-ETA

Hetkel kuum