5. juuni 1997 kell 22:00

Reklaamiagentuurid taunivad piiranguid

Euroopa reklaamiagentuuride assotsiatsiooni president Albert Winninghoff ütles eile rahvusvahelise reklaamiassotsiatsiooni aastakonverentsil, et peab ebaõiglaseks mõnedes Euroopa riikides kehtestatud rangeid reklaamipiiranguid. Tema hinnangul on see vastuolus ELi üldiste põhimõtetega kaupade, teenuste, tööjõu ja kapitali vaba liikumise kohta liikmesriikide vahel.

Winninghoffi sõnul on reklaamindus alusetult välja jäänud üleüldistest Euroopa majanduse libraliseerimise ja deregulatsiooni kavadest. Mõnes Euroopa riigis seatakse piiranguid reklaami sõnumi sisu suhtes ning mõne toote reklaam on meediavahendites keelatud.

«Selle asemel, et harmoniseerida vabaduse ulatust -- Euroopa Liidu põhimõtete kohaselt teistes valdkondades -- on reklaami osas otsustatud harmoniseerida piiranguid,» ütles Winninghoff.

Nii näiteks soovib Prantsusmaa, et seal kehtivad ranged piirangud alkoholi ja tubaka reklaamile kehtestataks ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides ning Rootsi soovib laiendada sealset lastele suunatud reklaami keeldu.

Winninghoff kutsus Ameerika Ühendriikides asuvat rahvusvahelist reklaamiassotsiatsiooni ja teisi regionaalseid ja rahvusvahelisi reklaamiorganisatsioone üles võitlema õiguse eest reklaamida kõiki tooteid ja teenuseid, mida seadused lubavad toota, müüa ja tarbida. REUTER-ETA

Hetkel kuum