8. juuni 1997 kell 22:00

Mida tuleks teha firmale hea maine kindlustamiseks?

See hakkab peale firma sisekliimast -- alates töötajate valikust, nende koolitusest, motiveeritusest jne. Kui seespool on asjad normis, saab seda väljapoolegi näidata. Ilmselt paistab see ka ise välja, eriti nii väikeses linnas nagu Pärnu -- kõik tunnevad üksteist ja suhtlevad omavahel.

Mainet kujundab ka asjaajamise korrektsus: kirjadele ja kõnedele vastamine jms. Sinna hulka käib samuti PR-firmade kasutamine või ise selle töö tegemine.

See, kui palju Eesti ettevõtted oma maine kujundamisele mõtlevad, sõltub ettevõtte suurusest, paiknemisest ja konkurentsi tugevusest valdkonnas.

Kui hotell kliendi kaotab, on teda tagasi võita väga raske, kui mitte võimatu. Mainet saab kindlasti taastada, aga see võtab aega ja nõuab kulutusi. Sel puhul on kindlasti kasulik kasutada PR-firmat, kes näitab põhjusi, millest kõik alguse sai. Kui süü on konkreetsetes persoonides, võib nende vahetus asja parandada.

Esiteks käib hea maine alla firma toote või teenuse kvaliteet. Märkimata ei saa jätta ka selliseid kõrvaltegureid nagu PR või reklaam, samuti spetsiaalset maine kujundamist.

Mõnikord suudetakse ka kehva kvaliteediga toote või teenuse ümber hea maine luua. Samas -- kui kvaliteetsel tootel pole taga head reklaami või maine kujundamist, võib see varju jääda.

Pikas perspektiivis on edu muidugi siis, kui mõlemad -- nii kvaliteetne toode kui ka piisav reklaam sellele -- on optimaalselt esindatud.

Sealjuures peab toode või teenus olema turukõlbulik, sest kui keegi seda ei vaja, ei teki tulemust.

Ärieetika üldpõhimõtetest kinnipidamine toetab head mainet ja aitab seda hoida.

Hea maine haavamine on tunduvalt lihtsam kui selle saavutamine. Öeldakse, et positiivse emotsiooniga kaasnevast teenusest räägitakse edasi kolmele, halva emotsiooniga aga üheksale inimesele.

Hea mainega käivad kindlasti kaasas head äritavad -- et kohustused klientide, partenerite ja riigi ees oleksid täidetud. Meie ühiskonna probleem on eelkõige igasugused võlgnevused ning omavahel sõdimine ja konkurentide mustamine. Ilmselt arvatakse, et nii on võimalik oma turuosa suurendada, tegelikult kahjustab see pigem mustaja mainet.

Ilmekas näide on hiljutine pankade nägelemine, kus Tallinna Pank ja Ühispank avalikkuse ees arveid klaarisid. Tegelikult täiesti kohatu lugu. Kuna nad on avalikkusele suunatud ettevõtted ja börsiettevõtted, siis kajastus see ka börsil. Vaevalt, et see klientuuri mõjutas -- ega inimesed ei hakanud pangast kohe raha välja võtma. Pika protsessina võib selline asi aga mõjutada ka kliendi arvamust.

Avalikkusele suunatud firmadel on maine kujundamist vaja teenuse või toote müügi edendamiseks. Kindlale klientuurile orienteeritud ettevõtete puhul on tähtsam suust suhu leviv info.

Hetkel kuum