12. juuni 1997 kell 22:00

Kas see samm oleks kasulik?

Kui ma nüüd tuletan meelde, siis meie siin maavalitsuses ja mina isiklikult oleme juba viis aasta tagasi välja öelnud, et selleks et kohapealset motivatsiooni suurendada, selleks et ärksad inimesed ära ei läheks, tuleks mõned ministeeriumid Tallinnast välja viia.

Muidugi tuleb vaadata, kuhu millised ministeeriumid sobivad, aga põhimõtteliselt on asi väga teretulnud.

Esimene, mis võiks Paides olla, on põllumajandusministeerium. Teine, mis võiks olla kindlasti ka Paides, on maamajanduskoda, kui see tulevikus üldse tuleb. Selge, et kalaametit me siia ei taha, aga põllumajandusega oleme tugevasti tegelnud ja seotud. Praegu annab Järvamaa nii piima- kui lihatoodangust üle 20% Eesti üldisse tööjaotusse. Nii et see oleks loogiline.

Et Paide ja Järvamaa on logistiliselt väga hea koht (siit on sada kilomeetrit nii selleks, et juhtida Pärnut, Rakvere ja Narva piirkonda kui Tartut), siis ütleksin veel niisugused ministeeriumid siia lisaks: keskkonnaministeerium, võib-olla majandusministeerium ja veel mõned.

Näiteks on selge, et haridusministeerium sobiks Tartusse, justiitsministeerium samuti. Ma mõtlen, et kaitseministeerium võiks olla näiteks Ida-Viru piirkonnas. Regionaalminister aga võiks istuda küll Lõuna-Eestis: las ta siis tunnetab seal kohapeal, kuidas seal elu tegelikult käib.

Aga muidugi on selge, et mõned ministeeriumid on Tallinnaga väga seotud ja võiksid olla seal: side- ja transpordiministeerium, siseministeerium, välisministeerium.

Tänane Eesti olukord on selline, et kõiki samme ei saa mõõta tavaolukordadest lähtudes. Tähendab, need sammud, mis n-ö normaalses situatsioonis on mittearukad, võivad olla tänase situatsiooni jaoks just arukad. Kui Eesti oleks vähem Tallinna-keskne, siis see ei oleks arukas samm.

Aga võib-olla ta siiski toob midagi positiivset kaasa, sest eks saab ju valitsuse tööd ka teistmoodi korraldada, mitte ainult nii, et kõik valitsuse liikmed oleksid ühel ajal ühe laua taga. Teatud arvamusi ja kooskõlastusi võib saada ka tänaste sidevahendite abil täiesti normaalselt.

Kahtlemata hajutaks selline samm reaalset täitevvõimu, kui mõistlikult läheneda. Aga raske on prognoosida, mis ta endaga konkreetselt kaasa toob.

Võrdleksin seda riigikohtu viimisega Tartusse, kus leiti positiivsed küljed. Võib-olla mõni, näiteks keskkonnaministeerium võiks olla samuti kusagil mujal. Väidan ka, et mõnest aspektist lähtudes võiks põllumajandusministeerium olla kusagil mujal. Regionaalminister ei pruugi olla Tallinnas.

Aga selle kõige eelduseks on ikkagi see, et valitsemise vormid peaksid muutuma. Kui lihtsalt võtta ja panna nüüd mõni ministeerium kusagile mujale, toob see kaasa pigem kulude suurenemise, aga kui sellisele organisatsioonilisele muutusele järgneb sisu muutus, siis võib-olla läheb isegi läbi.

Seega -- kui soovitakse võimu detsentraliseerida, siis ühe atribuudina võiks ju sellist asja teha, aga ma ei usu, et mõne ministeeriumi Tallinnast mujale viimine tegelikult Eesti Tallinna-kesksust vähendab.

Hetkel kuum