15. juuni 1997 kell 22:00

Kohus kinnitas rendilepingu kehtetust

Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium leidis, et linnakohus on piisavalt oma otsust motiveerinud ning et ka esitatud tõendid on nendega vastavuses. Ka ei tuvastatud materiaalõigusnormide ebaõiget kohaldamist.

Linnakohus selgitas välja, et vaidlusaluse rendilepingu alusel andis riigile kuuluva ettevõtte vara rendile RASi Lembitu peadirektor ainuisikuliselt. Sellega rikuti tollal kehtinud valitsuse määrust, mille kohaselt on riikliku ettevõtte vara rendileandja riigivaraamet ja ettevõtte juhatus.

ASile Sindent, mis kuulus algselt toonasele Lembitu peainsenerile Enno Müürile, anti 1992. aastal sõlmitud lepingu põhjal rendile suur osa Viru 11 ruumidest. 1994. aastal, mil Müürist oli saanud Lembitu peadirektor, sõlmiti protokolliline kokkulepe, mille järgi anti Sindentile rendile kõik hoones asuvad ruumid edasirendiõigusega kuni 2012. aastani.

1995. aasta lõpus 51 protsenti Lembitu aktsiatest erastanud ASi Rajaleidja omanikud ei ole tänini pääsenud Viru 11 ruumidesse. ASi Lembitu direktor Mart Varjun lausus, et viimne katse majja pääseda tehti kümmekond päeva tagasi, kuid Sindenti esindajad olid öelnud, et hoonesse sisenemiseks on vaja nädal aega ette teatada. Viru 11 esimese korruse ruumid on edasi renditud, valdav osa majast seisab aga tänini tühjalt.

Tallinna linnakohtu menetluses on ASi Lembitu pankrotiavaldus ASi Sindenti vastu, kuna too pole tasunud renti. Avaldus tuleb taas arutusele suve lõpus.

Hetkel kuum