16. juuni 1997 kell 22:00

Sadamaala planeering kinnitati

Eelnevalt on Tallinna kesklinna sadamaala detailplaneeringu heaks kiitnud kesklinna halduskogu. ASi TSM juhatuse esimees Einar Vettus avaldas lootust, et detailplaneering saab lõpliku kinnituse veel enne puhkuseperioodi. Tallinna volikogus tuleb sadamaala detailplaneering arutusele 26. juunil.

Ainsana on detailplaneeringus küsitavuse tekitanud üle kesklinna sadama Admiraliteedi basseini kanali viiv sild, mis idee kohaselt peab liikluse südalinnast eemale juhtima.

Kavandatav sild jääks osaliselt Tallinna kesklinna sadama territooriumile ja, nagu kinnitas linnapea nõunik Tõnu Karu, segaks laevade sissesõitu ja sadama tehnovõrkude tööd.

Eelmise aasta septembris Kodumajagrupi ASi alustatud kohtuvaidlused, milles seati kahtluse alla sadamapiirkonna hoonestamisõiguse ideekonkursi tulemused, on lükkunud tänavu sügisesse.

Kodumajagrupi esindaja Monika Sehver advokaadibüroost Raidla & Partnerid on tunnistanud, et neil pole veel välja töötatud strateegilist tegevuskava juhuks, kui TSMi detailplaneering enne kohtuvaidluse jätkumist lõplikult heaks kiidetakse.

TSMi ja Kodumajagrupi esindajad on linnavalitsuse algatusel korduvalt kohtunud, kuid kohtuvälise lahenduseni pole seni jõutud.

Tõnu Karu avaldas eile lootust, et pooltevahelist kohtuvälist lahendit on siiski võimalik leida.

Hetkel kuum