17. juuni 1997 kell 22:00

Linnahall nõuab ASilt Trio renditasu

Tallinna linnahalli hagiavalduses viidatakse alates käesoleva aasta jaanuarist esitatud arvetele, mida Trio pole seni tasunud. Linnahalli asedirektor Mihkel-Kalju Tammeveski ütles, et Trio juht Rein Lang saatis märtsis teate rendilepingu lõpetamise kohta, viidates linnahalli suutmatusele tagada hoones ohutustehnikat ja valvet.

Tammeveski väidab, et Trio pidi ise linnahalli koostatud projekti järgi oma ruumes tuleohutusnõudeid järgima ja tagama oma vara valve.

ASi Trio õigusjärglase ASi Trio LSL juhatuse esimees Rein Lang väitis, et ta oli juba jaanuaris informeerinud linnahalli juhtkonda ettevõttele kuuluvate raadiojaamade lahkumisest uutesse ruumidesse.

Lang ütles, et ta tegi ettepaneku tasaarvelduseks, sest Trio tehtud parendustega tekkis ruumidesse vara, mida pole võimalik kolimise käigus kaasa võtta.

Lang eitas ka väidet, et tuleohutusnõuete täitmine kommertsraadio ruumes on Trio ülesanne. «Ettekirjutus tuleohutusnõuete eiramise kohta tehti ju linnahallile,» lisas ta.

Linnahall on seisukohal, et rendileping ASiga Trio on seni lõpetamata. Rein Lang on vastupidisel arvamusel. «Me ise kirjutasime ruumide üleandmise aktile, et pooltel ei ole vastastikuseid pretensioone, ja saatsime selle linnahallile,» sõnas Lang.

Linnahalli hagi tuleb Tallinna linnakohtus arutusele ilmselt pärast suvepuhkusi.

Hetkel kuum