18. juuni 1997 kell 22:00

Raadi müüki

Tartu linn, Tartu ja Luunja vald on lõpuks jõudnud üksmeelsele seisukohale, et Raadi sõjaväelennujaama plats tuleb maha müüa. Arvata võib, et 610 ha suuruse platsi ja sellel asuvate mõningate rajatiste eest tahetakse saada summat, mis varjutab kõik senised erastamistehingud terves Lõuna-Eestis. Kui näiteks ruutmeetri hinnaks võtta linnaäärse taksi järgi 20 krooni, siis kujuneks ainuüksi maa müügihinnaks 122 miljonit krooni. Juba pikemat aega kasutult seisev kolme kilomeetri pikkune maandumisrada on Tartu Raadi Lennujaama ASi 46 miljoni krooni suuruses aktsiakapitalis sees 41 miljoni kroonise väärtusega.

Omanikud pole veel välja öelnud, kui palju nad lennuvälja eest tahavad ja millised on erastamistingimused. Küll on aga leitud, et rahvusvahelise konkursi võiks korraldada erastamisagentuur, kel sellealased kogemused olemas.

Tartu Raadi lennuväljale on kavandatud tollivaba piirkonda, teaduslinnakut, rahvusvahelist lennuvälja, vabamajandustsooni koos tootmisettevõtetega. Et aga maa kuuluvuse kohta ei saadud võimalikele investoritele ühest vastust anda, jäid hiigelinvesteeringud tulemata ja Eesti võimsaim lennuväli laguneb edasi. Et olemasolevatele hoonetele mingit rakendust leida, on osa neist välja renditud kaubandus- ja laopindadeks. Vahepeal liikus isegi ringi endisele lennuväljale vangla rajamise idee, kuid täna pole see enam päevakorral.

Vaevalt Raadi lennuvälja müük libedalt läheb, aga pelgalt autoturuplatsina pole tal ka Tartu jaoks ei väärtust ega atraktiivsust.

Lennujaamata Tartu siiski ei jää, sest valitsusel on plaan jagada RE Eesti Lennujaamad viieks iseseisvaks aktsiaseltsiks. Tartu Ülenurme lennuvälja on püütud juba aasta aega erastada, kuid pakutud tingimustel ei ole leidunud ostjaid. Näib, et riigil tuleb ikka ise seal len-damist koordineerima jääda.

Hetkel kuum