6. juuli 1997 kell 22:00

Käibemaksu arvestamine

Käibemaksuseaduse § 18 alusel peab ettevõte tasuma käibemaksu seaduse §-s 13 nimetatud maksumäära järgi maksustamisperioodi (kuu) maksustatavalt käibelt. Sellest arvatakse maha samal perioodil registreeritud maksukohuslastelt soetatud ning oma ettevõtluses kasutatavate kaupade ja teenuste eest tasumisele kuuluv ning oma ettevõtluseks imporditud kaupadelt tasutud käibemaks. Erandina ei lubata maha arvata külaliste vastuvõtul ja töötajate toitlustamisel ja majutamisel harilikust väärtusest madalama hinnaga omandatud kaupade ja teenuste ning sõiduautode ja nende tarbeks kütuse ostmisel tasumisele kuuluvat käibemaksu.

§-s 18 sätestatud mahaarvamised on lubatud ainult sama seaduse §-s 24 esitatud nõuetele vastava originaalarve või impordi kaubadeklaratsiooni ja kauba importimisel käibemaksu tasumist tõendava dokumendi alusel.

Impordimaksude tasumisel tollimaakleri kaudu võib kaupade importimisel tasutud käibemaksu maksustatavalt käibelt arvestatud käibemaksust maha arvata pärast seda, kui ettevõte on tollimaaklerilt saanud tollideklaratsioonile tehtud kinnituse tolliametile impordi käibemaksu tasumise kohta tehingult. Ettevõttel tekib impordi käibemaksu mahaarvamise õigus alles pärast seda, kui maakler on kauba eest käibemaksu tollile tasunud. Maakler võib ettevõttele mais imporditud kauba kohta esitada lõplikult vormistatud deklaratsiooni ja arve näiteks 24. mail ja kasseerib selle alusel mais ka käibemaksu. Toll võimaldab talle 10päevase käibemaksu tasumise tähtaja, mis lõpeb 3. juunil. Nüüd on ettevõte saanud kauba, deklaratsiooni ja tasunud käibemaksu. Kuna maakler ei ole tollile mais käibemaksu tasunud, kajastatakse impordi käibemaks juuni käibedeklaratsioonis.

Hetkel kuum