8. juuli 1997 kell 22:00

Äriühingud olelevad suveloiduses

Praegu esitatakse äriregistri Tallinna piirkonnale päevas keskmiselt 50 kuni 100 ümberregistreerimise avaldust. Jagades oodatavad 8500 avaldust augustikuu ja poole juuli tööpäevade arvuga (35 päeva), saab ühel tööpäeval esitatavate avalduste hulgaks 240.

Eeldatavasti on augustis tihe töö ka notaritel, sest paljud kandeavaldusega esitatavad dokumendid tuleb kinnitada notariaalselt.

Tallinna linnakohtu registriosakonna juhataja Jüri Mesipuu teatel on Tallinna piirkonnas ümber registreerimata tegelikult isegi 11 000 äriühingut. Et neist 2500 peaksid avalduse praeguseks olema esitanud, jääb kaheksa ja pool tuhat ettevõtet, kellega registril tuleb tegemist teha augustis, hetk enne tähtaja kukkumist.

«Kuivõrd need kõik tulevad ühel ajal, peame nende põhiandmed sisestama kiiresti arvutisse ja see nõuab suurt lisatööd,» lausus Mesipuu.

Keskmiselt on igal registrikohtuniku abil korraga töös 300 kandeavaldust, lisaks jooksvad tööd ja mõnisada uut kannet. Tallinna registripiirkonnas töötab kümme kohtuniku abi. «Juurde tuleb umbes aasta töö,» ennustas Mesipuu.

Augustis loodab äriregister Mesipuu teatel saada valitsuse reservfondist lisaraha, et palgata juurde lisatööjõudu ja asendada mitut õppima siirdunud tehnilist töötajat. «Kui ikka järjekord augustis kaks korda ümber maja keerdub, siis oleme avatud niikaua, kuni vaja ja suurendame vastuvõtupäevade arvu,» lubas ta.

Riigikogus 5. juunil vastu võetud äriseadustiku parandus teatab, et sundlõpetatakse need äriühingud, kes pole 1. septembriks 1997 registri pidajale kandeavaldust esitanud või registrisse kantud.

Varem nägi äriseadustik ette kõigi nende tegutsevate äriühingute likvideerimise, mis polnud 1. septembriks äriregistris ümber registreeritud. Et äriregistril on seaduse järgi aega ümberregistreerimisega tegelda kaks kuud, oleks kandeavalduse pidanud registrisse viima hiljemalt juuni lõpus.

Riigikogu leevendas nõuet, sest nn vanade ettevõtete ümberregistreerimine oli kogu aeg loid ja oli selge, et mainitud tähtajaks ei jõua hilisemaid tulijaid registrisse kanda. Kuid riigikogu ei pikendanud ümberregistreerimise avalduse menetlemise aega, see jäi ikka kaks kuud.

Hetkel kuum