15. juuli 1997 kell 22:00

Kuidas tõsta politsei taset?

Kui Reformierakonna minister oli siseminister, ma pean silmas härra Raski, siis arutasime päris põhjalikult politsei tööd. Ja me arutasime seda põhimõtteliselt sellepärast, et selgusele jõuda, kas politseile on vaja raha, ja kui on, siis kui palju ja milleks. Arusaam oli niisugune, et politsei vajab raha selleks, et olla kiirem ja mobiilsem, see tähendab, et oleks rohkem autosid, sidevahendeid jne.

Samas aga on jäänud niisugune mulje, et isikkoosseis on tehniliste probleemide lahendamisel kuidagi liiga kõrvale jäänud. On avaldatud arvamust, et kui politseinikud oleksid õiged mehed, siis võiksid nad osa endi hulgast lahti lasta ja jääjate palka tõsta. Mulle näib, et siseministrite sagedase vahetumise tõttu pole olnud politseil õiget juhti. Seepärast käituvad politseinikud, kuidas ise tahavad.

Politsei taseme tõstmiseks tuleb isikkoosseisuga midagi kardinaalset ette võtta.

Politseisüsteem on olnud suletud. Seetõttu on kõrvalisel inimesel väga raske öelda, milline mees on õige, milline vale mees, aga mulle tundub, et tegemist on ikkagi süsteemi küsimusega. Tehnika võib olla kui hea tahes, aga kui pole vastutustundlikke inimesi, pole sellest mingisugust abi.

Politsei taset saab paran-dada ainult väljaõppe tõhustamise ja kvalifikatsiooni tõstmisega. On kolm faktorit -- aeg, raha ja inimesed, mis panevad kogu taseme paika. Ja kõik saab ikkagi alguse juba väljaõppest. Kui politseisse tulevad tööle erialase väljaõppeta spetsialistid, siis juhtuvadki taolised asjad nagu viimati.

Väga palju saab alguse ikkagi rahast. Kui politseisse tööle tulnud noor mees, võib-olla pereisa, kelle naine on väikese lapsega kodus, saab kõige madalamal ametikohal kätte natuke üle tuhande krooni, siis on see ikka probleem. See tekitab inimeses kohe depressiooni, tal pole mingisugust tahtmist oma tööd korralikult teha. Hakatakse otsima paremaid kohti, mis omakorda tekitab kaadri voolavuse. Saadakse teada ainult politseitöö mingid nüansid, mida hiljem kasutatakse oma huvides.

Ma ei ütle muidugi, et palk on määrav. Ka muud töötingimused, alates tehnikast ja lõpetades lihtsamate asjadega, ei ole just kiita. Kui inimene töötab majas, mille katus laseb läbi, peab ta vihma ajal vaeva nägema sellega, et kuivaks jääda.

Sellele kõigele pole riik vajalikku tähelepanu pööranud. Minus on õnneks säilinud piisavalt optimismi ja ma usun, et politsei taset on võimalik tõsta.

Hetkel kuum