31. juuli 1997 kell 22:00

Euroopa arvutab kahjusid

Taevast alla kallanud ning Krkonose ja Jeseniki mägedest alla tulvanud veed on üle ujutanud suured piirkonnad Poolas, T?ehhis, Slovakkias ja Ida-Saksamaal Oderi, Visla ja Neisse ümbruses ning lõuna pool Morava jõel, mis suubub Doonausse. Ka Doonau ise on tunginud üle kallaste nii Austrias kui Ungaris.

Kõik senised üleujutuse ohvrid on olnud T?ehhis ja Poolas. Kui neis riikides hakkab olukord tasapisi kergenema, siis nüüd on raskustesse sattunud Ida-Saksamaa, kus 23. juulil purunes Oderi-äärne kaitsetamm ning tuhanded Oderbruchi elanikud olid sunnitud kodunt lahkuma. Poolas on tulnud evakueerida vähemalt 140 000 inimest.

Kui tavalistele inimestele on üleujutus olnud ränk läbielamine, siis valitsustele toob see kaasa meeletuid kulusid. T?ehhis ja Slovakkias on hukka saanud suured viljasaagid ning kodumaise nõudluse kasvades ei jää neil ekspordiks enam vilja üle. Poolal on hävinud vähemalt 600 000 tonni vilja. T?ehhis, mida juba niigi kimbutab eelarvekriis, on valitsus lubanud üleujutuse ohvrite abistamiseks ja taastustöödeks eraldada 321 miljonit dollarit. Ühtlasi prognoosivad ökonomistid, et üleujutuse tõttu minetab riik 0,5% sisemajanduse kogutoodangust. Slovakkia on teatanud, et temal kulub samaks otstarbeks 67,5 miljonit dollarit. Poola kavatseb riigis laenata üle 700 miljoni dollari ja maailmapangalt veel 300 miljonit.

Kõige rängemalt on üleujutus nuhelnud Poolat. Vaatamata veetaseme alanemisele on poliitiline pinge seal endiselt suur. Valitsus reageeris loodusõnnetusele nii hilinenult kui ka vassivalt. Peaminister Wlodzimierz Cimoszewicz tegi juulis, kui looduskatastroofi lõplik ulatus ei olnud veel teada, räige avalduse. Ta deklareeris, et üleujutuse ohvritel ei maksa riigilt oodata mingit abi, sest see on õppetund miljonitele poolakatele, kes pole oma isiklikku vara kindlustanud.

Peaministri kritiseerijad haarasid sellest avaldusest kinni ja süüdistasid teda ebainimlikkuseses, mis võib saada talle kui poliitikule saatuslikuks, kui arvestada, et parlamendivalimisteni on jäänud ainult kaks kuud. Mõistnud oma viga, oli Cimoszewicz sunnitud kohe tegema alandava vabanduse.

Samal ajal kui opositsioon kutsus valitsust tagasi astuma, arutles konservatiivne katoliku kirikuga seotud raadiojaam Raadio Maria selle üle, kas Jumal tahtis üleujutusega karistada Poolat tema patuste juhtide pärast.

Looduskatastroof on kahjustanud nii Poola majandust kui ka valitsust. Väidetavalt ulatuvad kahjud 1--3 miljardi dollarini. Valitsuse kavandatav abipakett võib suurendada nii eelarvepuudujääki kui ka kiirendada inflatsiooni. Süvenevad kartused, et zlott võib jääda samasuguse spekulatsioonirünnaku alla nagu kevadel T?ehhi kroon. © THE ECONOMIST NEWSPAPER LTD, LONDON 1997

Hetkel kuum