3. august 1997 kell 22:00

Kriminaalasja Lepiksoni kohta ei algatata

Riigiprokuröri asetäitja Alar Kirs väitis määrust kommenteerides, et puuduvad alused ja ajendid kriminaalasja algatamiseks. Pelgalt kahtluste põhjal kriminaalasja algatada ei saa, ütles Kirs, kelle sõnul puuduvad dokumendid, mis tõendaksid, et Lepikson oleks riisumise toime pannud.

Keskkriminaalpolitsei 10. juuli määruses nenditakse, et ASi Avantek International kassadokumentide järgi jättis Lepikson ettevõtte kassasse maksmata ligi 220 000 dollarit. Lepiksoni enda kinnituste kohaselt olevat see summa tasutud firmale Sherbrooke Enterprise Ltd tema metalli eest.

Samas tõdevad ka keskkriminaalpolitsei määruse koostajad, et laoraamatu kohaselt ei ole Avantek International Sherbrooke'ilt metalli vastu võtnud. Lepiksoni seletustest politseile nähtub, et raha oli saanud Sherbrooke'i esindaja Valdek Kaurit, kes on teatavasti Lepiksoni põhipartner alumiiniumiäris.

Keskkriminaalpolitsei määruses öeldakse, et ligi 220 000 dollari omastamine on teise astme kuritegu, mis aegub viie aasta möödumisel (viimane Lepiksoni vahendatud raha üleandmine toimus 15. juulil 1992). Samas lisatakse, et olemasolevaid dokumente ja seletusi ei saa käsitleda tõenditena, et Lepikson raha omastas. Seega ei olevat tema süü tõendatud. Määruses viidatakse Avantek Internationali õigusele pöörduda tekitatud kahju sissenõudmiseks kohtusse tsiviilhagiga.

Avantek Internatsionali esindaja vandeadvokaat Margus Heek nendib politsei määrusele esitatud kaebuses, mille riigiprokuratuur läinud reedel rahuldamata jättis, et Robert Lepiksoni väited politseile pole tõendatud dokumentidega. Heegi arvates pidanuks keskkriminaalpolitsei kontrollima, kas Lepikson ei olnud seotud raamatupidamisdokumentide kõrvaldamisega. Pealegi on Lepikson väited vastuolus nii laoraamatu kui muude esitatud dokumentidega.

Avantek International ja Margus Heek on veendunud, et ettevõtte kassast puuduolevad 220 000 dollarit pistis Lepikson oma taskusse, jättes pealegi selle pealt tasumata vajalikud riigimaksud. Heek ütles, et seda tõendavad dokumendid on nüüd tänu Eesti ja Soome politseile ka kõik olemas. Tänavu mais siseministriks saanud Robert Lepikson on Avanteki süüdistusi algusest peale eitanud.

Hetkel kuum