7. august 1997 kell 22:00

Seaduse tundmisest

Palusin nädal tagasi rahandusministeeriumi asekantslerilt Peep Lassilt kommentaari küsimuses, mis seotud ASiga Hotell Olümpia. Miks just temalt? Sellepärast, et Eesti Gaasi, Hotell Olümpia ja Esmeta aktsiate avaliku müügi prospekti 29. leheküljel on Peep Lass kirjas kui aktsiaseltsi nõukogu liige.

Oma puhkusele viidates ütles asekantsler küll selgitamisest ära, kuid meie vestlus jätkus. Muu hulgas avaldas Peep Lass arvamust, et ajakirjanikud peaksid paremini seadusi tundma.

Olen nimekaimuga selles osas täiesti päri. Tahaksin vaid omalt poolt lisada, et sama soovitus pole teistegi elualade esindajate puhul liiast. Täiendaksin veelgi: mitte ainult seadust tundma, vaid ka seadust täitma.

Võtsin soovitust kuulda ja alustasin eneseharimist «Vabariigi Valitsuse seadusest», mida Äripäevas mitmel korral varemgi osundatud. Täpsemalt selle seaduse 56. paragrahvi 5. lõikest, mis ütleb: «Asekantsler ei või olla üheski muus riigi- ega omavalitsusametis ega kuuluda tulundusettevõtte alaliselt tegutsevasse juht-, kontroll- või revisjoniorganisse.»

AS Hotell Olümpia on kahtlemata tulundusettevõte ning aktsiaseltsi nõukogu aktsiaseltsi alaliselt tegutsev juhtorgan.

Õigluse huvides olgu öeldud, et prospektis esitatu kehtis 30. mail 1997. a ning alates 16. juulist Peep Lass enam ASi Hotell Olümpia nõukogusse ei kuulu. Samuti see, et tema kui asekantsleri eelneva osalemise näol tulundusettevõtte nõukogus ei ole tegemist üksiku erandiga. Mainitud prospektigi 14. leheküljelt leiab näiteks ASi Eesti Gaas nõukogu liikmete nimekirjast majandusministeeriumi asekantsleri Arvi Hamburgi. Aeg: 8. mai 1997 -- üks aasta, neli kuud ja kaheksa päeva pärast «Vabariigi Valitsuse seaduse» jõustumist.

Hetkel kuum