25. august 1997 kell 22:00

Taani jääb eikellegimaale

Ekspediitorile esitatud veotingimused:

32 euroaluse puittoodete koorma kaal on 23,5 tonni. Transporti vajatakse iga nädala kolmel esimesel päeval. Seega tuleb iga kuu Viljandist Odensesse transportida 12 koormat.

NBI Ekspeditsioon

Hind:- 17 000 kr

Tarnetingimused:- EXW Viljandi--DDU Odense

Etteteatamisaeg:- 3--5 päeva

Veoaeg:- 3--4 päeva

Maksetähtaeg:- kauba saamisel

EE Trans

Hind:- 20 000 kr

Tarnetingimused:- FCA Viljandi

Etteteatamisaeg:- 2 päeva

Veoaeg:- 5 päeva

Maksetähtaeg:- 14 päeva

Võru Trans

Hind:- 20 500 kr

Tarnetingimused:- FCA Viljandi--DDU Odense

Etteteatamisaeg:- 2 päeva

Veoaeg:- ca- 4 tööpäeva

Maksetähtaeg:- lepingu korral 14 päeva

Nurk TS

Hind:- 22 800 kr

Etteteatamisaeg:- 2--3 päeva

Veoaeg:- ca- 5 päeva

Maksetähtaeg:- kokkuleppel

Ekspertarvamus

Eestist välja koormatele peaks olema suhteliselt kerge leida veolahendeid. Paraku on Taani piirkond, mis jääb kahe enamsõidetava majandusregiooni, Rootsi--Norra ning Põhja-Saksamaa, vahele. Seega asub Taani valdava osa siinsete vedajate seisukohast vaadatuna ääremaal, sest enamik ühes regioonis tavapäraselt sõitvatest firmadest ei huvitu teise regiooni pakkumistest. Põhjus -- võimaliku tagasikoorma järele tuleb tõenäoliselt sõita mõnisada kilomeetrit.

Antud juhul on põnevalt odava lahenduse välja pakkunud NBI Ekspeditsioon. Professionaalsele ja laialdaste kontaktidega firmale võib selline pakkumine olla tõepoolest jõukohane. Ise pean ladusamaks ca 600 krooni kõrgemat pakkumist. Ei saa unustada, et veetav kaubakogus vajab minimaalselt 13,4 meetri pikkust haagist.

Ülejäänud firmad võiksid küsitava hinna sees pakkuda ka lisateenuseid, näiteks deklaratsiooni ja/või muude veoks vajalike dokumentide vormistamist. Ehk tuleb alternatiivina kõne alla ka mõningane leplikkus, kui klient lükkab lepingujärgse laadimise ühe päeva võrra edasi, sest tootmine ei suju täpselt nii, nagu planeeritud.

Marsruudi valikul oletan kümnendikul huvilistest võimalikku teed läbi Rootsi, teine kümnendik võib minna praamiga ning ülejäänud kasutavad ehk triviaalset maismaatrassi.

Üldise veoturu foonil on tegemist vaieldamatult tellijale mõnusa ärisuhtega. Sellest tulenevalt söandan paljude vedajate nimel edu soovida eksportivatele ettevõtetele.

Hetkel kuum