1. september 1997 kell 22:00

Kohustuslik liikluskindlustus Lätis

Alates 1. septembrist jõustus Läti Vabariigis seadus, mis sätestab transpordivahendite vastutuse kindlustamise (liikluskindlustus) kohustuslikuna. Seoses sellega ei saa alates 1. septembrist Läti Vabariigi piiri ületada ilma kehtiva liikluskindlustuse poliisita. Välismaal registreeritud sõidukitele on taoliseks poliisiks -- nii nagu Eestis ja mujal Euroopas -- piirikindlustuse poliis. Mainitud poliis on ainuke kindlustus, mida pärast 31. augustit Läti piiril aktsepteeritakse ja mille olemasolu nõutakse. Ilma piirikindlustuseta või mõne muu kindlustusega sõidukid piirilt edasi ei pääse. Loomulikult saab lepingu sõlmida ka piiril, kui seda ei ole enne valmis ostetud. Senimaani Eestis pakutavad ja Lätis jõus olevad Baltic Pool, Trans Pool jms «poolvabatahtlikud» kindlustused kehtivad pärast 31. augustit küll edasi, kuid ainult nn täiendava vabatahtliku vastutuskindlustusena. Piirikindlustuse leping tuleb sõlmida igal juhul.

Roheline kaart ehk rahvusvaheline liikluskindlustus Lätis käesoleval aastal kehtima ei hakka. On väga tõenäoline, et 1998. aasta jooksul täidab Läti nõutavad tingimused ja saab rohelise kaardi süsteemi liikmeks, kuid tähtaegu ei ole teada antud. Kehtivat rohelist kaarti omavatel sõidukitel on siiski märkimisväärne eelis seda mitteomavate sõidukite ees. Läti piirikindlustuse tariifid on kehtiva rohelise kaardi omanikele ca 50% odavamad ning on teada, et sellel aastal see põhimõte muutu. Kui sõidukile vormistatakse Läti piirikindlustuse poliis odavama tariifi (rohelise kaardi tariif) järgi, peab roheline kaart olema piiri ületusel kaasas.

Hetkel kuum