14. september 1997 kell 22:00

Kinnipeetav tulumaks

Tulumaksuseaduse § 26 alusel on ettevõte kohustatud teatud liiki väljamaksetelt tulumaksu kinni pidama ja maksuametile üle kandma. Samas on sätestatud ka kinnipeetava maksu määrad eri tululiikide kohta. Kui väljamakse saajaks on mitteresident, kelle asukohariigiga on Eestil kehtiv maksuleping, tuleb maksu kinnipidamisel lähtuda maksulepingus kehtestatud tingimustest. Lepingus ettenähtud tulumaksuvabastuse või -vähenduse järgimiseks tuleb esitada maksuametile vastav taotlus (vorm TM2). Taotlusele lisatakse väljamakse saaja residentsust kinnitav tõend, mille annab välja vastava asukohariigi maksuvõim. Kui mitteresidendile tehtavate väljamaksete kogusumma on suurem kui 30 000 kr aastas, tuleb maksulepingu tingimuste rakendamiseks saada taotlusele eelnevalt kohaliku maksuameti kooskõlastus. Taotlused tuleb esitada iga väljamakse saaja ja iga tululiigi kohta eraldi.

Hetkel kuum