23. september 1997 kell 22:00

Miks otsust ei motiveeritud?

Eesti Panga seadus ei näe ette, et EP nõukogu oma otsuseid peab üksikasjalikult motiveerima. Ühesõnaga, nõukogu ei tee selliseid otsuseid, kus loetakse kümme lehekülge kõiki asjaolusid jms ning siis on lõpus üks lause, et kohus otsustab... Meie otsused on seni ikka nii olnud, et lähtudes sellest informatsioonist, seaduse paragrahvidest, EP määrustest Eesti Panga nõukogu otsustab...

Põhjused olid olemas, miks see litsents ära võtta. Need oli toonud välja pangainspektsioon, kes need kindlasti ka Innovatsioonipangale edastas. Samad materjalid olid minu teada ka kohtule esitatud.

Arvan, et see loetelu, kogu selle juhtumi varasem ajalugu on juba nii pikk ja keeruline, et seda kuidagi summeerida võib-olla ei ole mõttekas selles otsuses. Taust on kõikidele pooltele nagunii teada. Samu teemasid on Innovatsioonipanga ja pangainspektsiooni vahel on arutatud ja vastastikku edasi-tagasi käidud juba pool aastat.

Ma ei oska öelda, miks halduskohus sellise otsuse tegi. Eesti Panga nõukogu peab nüüd ilmselt kokku tulema ja arutama juristidega, kuidas siis kõige otstarbekamalt edasi minna, et välistada asja edasist venimist ja niisugust mõttetut kohtuskäimist.

Küsimuse selline asetus ei ole päris täpne. Nõukogu võttis vastu täiesti motiveeritud otsuse. Meile anti kõik lähteandmed selle tegemiseks, kogu informatsioon nn Eurocapital Groupi kohta, kust need üksikud nimed tulevad ja kus nad on ja kus neid ei eksisteeri üldse. See info oli kõik meil olemas ja olime seisukohal, et me ei pruugi oma otsuses kõike seda üles lugeda.

Aga võib-olla tõesti koos otsusega oleks pidanud Innovatsioonipangale minema veidi pikem ja põhjendatum seletus. Seda ilmselt ei saadetud ning see on üks põhjus, miks see otsus tundub põhjendamata.

Otsus oli motiveeritud, aga kõikide selgituste andmise jätan ma Eesti Panga infotalituse mureks ning panga nõukogu liikmena seda ei kommenteeri. Otsused, mis nõukogu on teinud, on kommenteeritud Eesti Panga infotalituse poolt ning ma arvan, et see on hea praktika ja peaks jätkuma.

Litsentsi tühistamise otsuse rohkem motiveerimiseks ei ole mitte mingisugust tarvidust. See oli väga tõenäoline ka kõrvaltvaatajatele, et Innovatsioonipank otsuse protestib, aga see ei tähenda hoopiski, et EP läks kohtusse kaotama. Aga nagu ma ütlesin - no comments!

Hetkel kuum