28. september 1997 kell 22:00

Meeskond välistab kitsad oskused

Vähesed ametikohad on tänapäeval kaastöötajatest sõltumatud. Organisatsioon pole individuaalsete talentide summa, vaid koosneb suurematest või väiksematest meeskondadest, kus töötajad on partnerid, liikudes ühise eesmärgi suunas. Sujuv koostöö on efektiivse tegevuse võti. Koostööaltid meeskonnaliikmed on reeglina multifunktsionaalsete oskustega, paindlikud, ettevõtlikud, kompetentsed ja loovad, mitte aga kitsa valdkonna spetsialistid.

Selliste meeskondade loomine esitab väljakutse personalivalikule. Täna toimitakse nn ühe lasu printsiibil -- hinnatakse vakantne ametikoht, määratletakse vastutus ja kriteeriumid, millele peab meeskonnaliige vastama. Nende põhjal valitakse enim punkte kogunud kandidaat. Homne päev eeldab kitsalt ametikohaga seotud kriteeriumitest loobumist, sest töö on pidevalt muutuv. Töötajate valikul asetub rõhk väärtustele ja isiksuseomadustele. Valikukriteeriumiks saab suutlikkus sulanduda meeskonda, teha koostööd ja mõjutada meeskonna efektiivsust.

Hetkel kuum