12. oktoober 1997 kell 22:00

Tartu Piima odav väljamüük

Pilv peab silmas Tartu Piima endise tegevjuhtkonna majandustegevust ja kinnisvaraärimees Marek Kerna toiminguid, kes on pankrotimenetluse ajal Tartu linnakohtu poolt arestitud vara rentinud ja müünud.

Pilve sõnul on Tartu Piima neljakorruselise administratiivhoonega ja Oius asuva seitsmest hoonest koosneva meiereikompleksiga tehtud tehinguid, millega on teadlikult vähendatud võlgniku vara. Tartu Piim müüs pärast pankrotihoiatuse saamist Oiu meierei Tartumaa piimaühistule, kes müüs hooned pärast pankrotimenetluse alustamist edasi eraisikule Vladimir Ljahhovile. «Ljahhov ostis seitse hoonet 7000 krooni eest,» imestab Pilv. «Praegu küsib omanikku esindav Marek Kerna meierei kompleksi eest miljon krooni.»

«Sisuliselt on tegemist pankrotikuritegudega,» väidab Pilv. «Eesmärk on olnud välistada vara sattumist pankrotivara hulka.»

Pilv kinnitab, et koos Tartu Piima pankrotihalduri Aivar Leismanniga kaaluvad nad avalduse esitamist kriminaalasja algatamiseks Tartu Piima endise tegevjuhtkonna vastu.

Tartu Piima vastu on esitatud võlanõudeid üle 47 miljoni krooni eest, millest maksuameti nõue moodustab 27,5 miljonit krooni.

«Kaitsen oma õigusi füüsilise isikuna,» pareerib Marek Kerna süüdistusi. «Olen Tartu Piima peamaja omanik eraisikuna. Kui mul on kinnisvara, siis võin seda reklaamida ükskõik millise kinnisvarafirma kaudu.» Ajalehes Postimees on ilmunud sageli ASi Üürimisteenused kuulutusi, kus pakutakse rendipindu Tartu Piima endises administratiivhoones. Samuti on pakutud müügiks Oiul asuvat hoonetekompleksi.

Kerna kinnitab, et ta on ASi Üürimisteenused ja meierei müügiga tegeleva kinnisvarabüroo Mull ainuomanik. Teda teatakse ka kui Tallinnas Laidoneri villa ja Katariina kaiga seotud kinnisvaratehingute sooritajat.

Tartu Piima pankrotihaldur Aivar Leismann avaldas 18. septembri Äripäevas teate, et kohus on keelanud kõik tehingud Marek Kernale kuuluva kinnis- ja vallasvaraga. «See oli Leismanni jõuetu viha väljendus,» kommenteerib Kerna.

Kerna lubab kindlasti edasi kaevata Tartu ringkonnakohtu otsuse, mis keelab Tartu Piima administratiivhoonega tehtavad tehingud, kuid lubab sooritada tehinguid hoones oleva varaga. «Linna- ja ringkonnakohtu määrused on vastuolus,» väidab Kerna.

Kerna ütleb, et ta on teinud Tartu linnakohtusse taotluse võtta maha Tartu Piima peahoone arest. «Olen veendunud, et suudan enne riigikohtu otsust saavutada pankrotihalduriga kohtuvälise kokkuleppe,» kinnitab ta.

«Mina kokkuleppesse ei usu,» raiub Aivar Leismann.

Hetkel kuum