26. oktoober 1997 kell 22:00

Omanik annab kohtusse erastamisagentuuri

Erastamisagentuur on maha müünud olematu hoone

Maatüki õigustatud subjekt Ülo Leesment annab kohtusse ka Tarmeli tollased juhid Ülo Pärnitsa ja Ain Saarmani, samuti Lembo Neeruti, Voldemar Trummi ja Taimi Lokotari linnavalitsusest.

Leesmenti sõnul ostis tema vanaisa kahekümnendatel aastatel Balti jaama lähedusse hektari maad, millele ehitati mõni aasta hiljem saeveski hoone ja elamud. 1993. aastal tunnistas Tallinna linnakomisjon oma otsusega, et Rohu tänav 8 kinnistu kuulub tagastamisele.

Saeveski hoonet ja maad kasutas AS Tarmel. 1990. aastal põles saeveski maha. 1992. aastal ehitati ilma projekti ja ehitusloata vana hoone asemele uus hoone.

Linnavaraametis tol ajal töötanud Lembo Neerot andis Leesmenti sõnul teadlikult ASile Tarmel vale tõendi, et saeveski ei ole natsionaliseeritud. Seejärel vormistati erastamisagentuuris ASi Tarmel müük ASile Puumel ja olematu hoone müüdi maha jääkväärtusega 853 krooni.

Hiljem andis AS Puumel vara uuesti kasutada ASile Tarmel, kes vormistati hooneregistris kui omanik.

«See on uskumatu, et müügitehing sõlmiti sellisel mustal kujul. Linnavaraametis on ju ometi tõend natsionaliseerimise kohta olemas,» ütles Leesment.

Leesmenti sõnul tellis ta 1996. aastal maa mõõtmise Rohu tänaval asuvale krundile ja maksis mõõdistamise eest.

«Kui läksin linnaplaneerimisametisse, teatas Taimi Lokotar (linnaplaneerimisameti juhataja asetäitja -- toim.), et maa ei kuulu tagastamisele, sest see kuulub ASile Tarmel,» ütles Leesment.

Omanik Ülo Leesment pöördus esmalt abi saamiseks ringkonnakohtusse, kuid ringkonnakohus andis asja uurimise üle majanduspolitseile. Majanduspolitsei asjas midagi seadusevastast ei leidnud.

Siis pöördus Leesment linnakohtusse. Linnakohus leidis, et kõnealune küsimus ei kuulu kohtu kompetentsi ja suunas Leesmenti õigusvastaselt võõrandatud varade tagastamise ja kompenseerimise keskkomisjoni. Keskkomisjon Leesmenti küsimusele vastust ei andnud.

Hetkel kuum