4. november 1997 kell 22:00

Ripplae valikul peetakse tähtsaimaks hinda

Ripplagesid valitakse hinna järgi. Al-les pärast seda hakatakse uurima akustikat ja pinnakatte eripära, näitab ASi Isover Klaasvill korraldatud uuring.

Küsitleti 45 projekteerijat, kellest pooled ei osanudki ära märkida, mida nad tellijale ripplage valides määravaks peavad.

Projekteerijatelt küsiti ka, kui palju mõjutavad nende valikut tellijapoolsed eritingimused. Üle poolte vastanutest tunnistasid, et neil on lagede valikul peaaegu vabad käed. Kolmandik projekteerijatest aga tõdes, et tellijate teadlikkus on suurenenud ja üha tihedamini nõutakse neilt, et lagi vastaks mingitele kindlatele tingimustele.

Tellijate erinevat teadlikkuse astet näitavad ka küsitletute vastused. Kadaka turuhoone omanik ei tea üldse, milline ripplagi üles pandi. Pangal on ettekujutus lagede valimisest täpsem. ÄP

Kadaka turu uues turuhoones ripplagesid oluliselt ei ole. Kontoritesse ja tualettruumidesse on kokku pandud ripplagesid paarsada ruutmeetrit.

Lae valis arhitekt oma nägemuse järgi. Muid kriteeriume tal ei olnud. Omalt poolt me mingeid ettekirjutusi ei teinud.

Ma ei oska öelda, milline ripplagi täpselt üles pandi. Ehitusega tegeleb meil teine inimene, kuid vaevalt temagi teab, millise ripplae kaubamärgiga on tegemist. Seda peab küsima ehitajatelt.Eesti Ühispank

Ripplae valik sõltub ruumi eripärast. Büroos on palju eriotstarbelisi ruume, pangas seda enam.

Lae valiku määrab vajadus heliisolatsiooni järele. Osa ripplae plaate on tolmavad. Neid me kindlasti ei kasuta. Järgmiste kriteeriumitena saab oluliseks hind ja sisekujundus.

Kindlat ripplae kaubamärki, mida me enda kontoritesse lakke paneme, ei ole. Kaubamärk sõltub sisekujundusest.

Mis on olulisim ripplae valikul?

- Projekteerijate hinnangul (kriteeriumit oluliseks pidavate projekteerijate %):

- 1. kriteeriumid puuduvad 51,1%

- 2. hind 29%

- 3. akustika 8,9%

- 4. paigaldamise lihtsus 4,4%

- 5. pinnakatte omapära (mustrid) 4,4%

- 6. ebastandardsed pinnad 2,2%

- Isover Klaasvilla hinnangul:

- 1. hind

- 2. akustika

- 3. pinnakatte omapära

- 4. paigalduse lihtsus

Hetkel kuum