11. november 1997 kell 22:00

Kaabellevi eelnõu läheb uuesti ekspertiisi

Majandusminister Jaak Leimann tõstatas valitsuse istungil küsimuse: kui WTO taunib igasuguseid turuletuleku piiranguid, siis kas vastab WTO reeglitele kaabellevi seaduse eelnõu põhimõte, et igas kaabeltelepiirkonnas saab tegutsemisloa vaid üks kaabelsidevõrgu omanik.

Teede- ja sideministri Raivo Vare sõnul tuli Leimanni küsimus eile ootamatult ning nüüd peab teede- ja sideministeerium võimalikult kiiresti tegema juriidilise ekspertiisi. Vare märkis, et muud valitsuse märkused eelnõu koostanud teede- ja sideministeeriumile olid rohkem redaktsioonilist laadi, mistõttu on loota, et pärast ekspertiisi ja võimalike muudatuste sisseviimist ei teki eelnõu heakskiitmisel enam takistusi.

Teede- ja sideministeeriumi sideosakonna asejuhataja Marju Lauri sõnul on võrguomanikele eelnõus seatud piirangute eesmärk tagada vaba konkurents telekommunikatsiooniturul. Kui senine kaabelsideoperaatorite paljusus säilib, ei suuda ükski neist nii pea konkureerida ASiga Eesti Telefon telefoniteenuse pakkujana, väitis Laur. «Kui ilmneb, et vastuolu WTOga tõesti on, tuleb eelnõu muidugi muuta, millega läheb paratamatult kaduma 40 protsenti põhiideest,» lisas Laur pärast eilset valitsuse istungit.

Marju Laur avaldas aga rahulolu, et valitsus aktsepteeris kaabellevi seaduse eelnõu sätte, mis ei luba Rootsi kontsernil Telia AB säilitada korraga osalust nii ASis Eesti Telefon kui Starman Kaabeltelevisiooni ASis.

Raivo Vare ütles, et valitsus täpsustas eile kaabellevi seaduse eelnõu neid sätteid, mis näevad ette varem toimunud kaabelsidekonkursside ja sõlmitud lepingute jõussejätmist. «Valitsus on seisukohal, et tema asi ei ole sekkuda vaidlustesse, kas üks või teine varasem leping on jõus või mitte,» lausus Vare. «Kui kohalikul omavalitsusel on mõne firmaga kaabelsideteenuse osutamiseks leping sõlmitud, siis teeb omavalitsus ise elekterside inspektsioonile või tulevasele sideametile ettepaneku kaabelsideloa väljastamiseks sellele firmale, esitades ka sellekohased materjalid.»

Vare sõnul oleks valitsuse või teede- ja sideministeeriumi sekkumine sellesse protsessi praegu mõeldamatu, sest puudub ülevaade, kui palju kaabelsideoperaatoreid Eestis on ja millised on nende tegutsemise õiguslikud alused.

Tallinna linnavalitsus on kaabelsidevõrgu väljaarendamise lepingu sõlminud vaid Tallinna Kaabeltelevisiooni ASiga. Linnas on takistamatult kaabelsidevõrke ehitanud aga mitu firmat.

Hetkel kuum