16. november 1997 kell 22:00

Maksud fondiosakutelt

Lepingulise investeerimisfondi osa-kute tulumaksuga maksustamisel maksab fondist saadud tulult maksu selle saaja ehk osakuomanik ja deklareerib tulumaksuseaduse § 9 lg 1 p 3 kohaselt kui kasu väärtpaberite (osakute) võõrandamisest, mis tekib fondi poolt rahaliste väljamaksete tegemisel osakuomanikule osakute tagasivõtmisel. Maksustatav tulu on tagasivõtmishinna ja väljalaskehinna vahe. Hinnas sisalduvad väljalaske- ja tagasivõtmistasud on fondi valitseva finantseerimisasutuse tulu ja osakuomaniku kulu.

Maksustatava tulu saab arvutada keskmise väljalaskehinna alusel, kasutades kaalutud keskmise või FIFO meetodit. Investori tulu on ka investeerimisfondide seaduse § 47 alusel osakuomanikule tehtavad muud väljamaksed, mis ei ole seotud osakute tagasivõtmisega.

Topeltmaksustamise vältimiseks peaks fond pidama eraldi arvestust dividenditulu osas ja füüsilisest isikust osakuomanike puhul ka residendist krediidiasutuste ning Hüvitusfondi poolt makstavate intresside osas.

Fondiosakute võõrandamine ei ole käibemaksuseaduse tähenduses käive ja ei kuulu käibemaksuga maksustamisele.

Hetkel kuum