23. november 1997 kell 22:00

Büroo rentimiseks on jätkuvalt sobiv aeg

ÄP arvutifirmade TOPi tänavune liider Abobase Systems tegi eelmise nädala lõpul kokkuvõtteid uue maja projekti konkursist. 26miljonilise käibe ja neljamiljonilise kasumiga infotehnoloogiafirma omanik Kaido Saarma on rahul, et pole end veel konkreetsete tegudega siduda jõudnud. 20protsendiliste laenuintresside juures pole tema hinnangul ehitamisest enam juttugi.

Rahaturu muudatuste tõttu prognoosib Saarma ettevõtete vaba raha põhitegevusse tagasiinvesteerimist, mitte kinnisvara arendusega tegelemist. Ruumikitsikuses vaevlevad edukad firmad jäävad kas vanadesse raamidesse edasi või otsivad laienemisvõimalusi uutele rendipindadele kolimisest.

Nõudlus korralike rendipindade rentimise järele võib küll suureneda, kuid minu hinnangul rendihindade tõusu prognoosimiseks põhjust ei ole.

Enamiku aja meie alles lühikesest turumajanduse perioodist on ettevõtluseks ruume valdavalt ikka üüritud. Laenuraha hakkas odavnema eelmise aasta teisel poole, saavutades haripunkti mais-juunis. Kinnisvara soetamisel liisimisvõimaluste odavuse ja eeliste ettevõtjate teadvusesse jõudmine võttis ka omajagu aega, nii ei saa reaalsete tegudeni jõudnud majaomanik-firmade arv veel kuigi kaalukas olla.

Seega pole tõenäoline, et nõudlus rendipindade järele suureneks sedavõrd, et viimaste vabade pindade pärast käiks enampakkumisheitlus potentsiaalsete rendilevõtjate vahel.

Ka on viimase aasta jooksul ostnud kinnisvara arendajad üles hulga endiseid tootmisettevõtete hooneid ja neid korda seadnud. Puudust nende osas esialgu veel tulla ei tohiks.

Viimaste aastate rendihinnad on olnud suhteliselt stabiilsed. Vanemates ehitistes on hinnad püsinud paigal ja korralike bürooruumide saamiseks on kulutuste määr langustendentsi näidanud. Praegune 220--250 krooni eurostandarditele vastava kontori ruutmeetri eest jääb püsima. Kasvada võivad küll kommunaalteenuste hinnad, kuid kinnisvaraomanikud peavad selle arvel oma soove rendihindade osas tagasihoidlikumaks seadma. Laenuintresside suurenedes vähenevad reaaltulud kogu majanduses tervikuna ja kõrgemat hinda kui praegu lähiajal rendilevõtjate käest küsida ei õnnestu.

Majanduse põhireegel jääb kehtima siingi -- nõudmise ja pakkumise vahekord määrab hinna. Ruumikitsikust üle oma rahaliste võimete leevendada ei saa.

Kui kinnisvaraostudeks peab praegusest küll kindlasti sobivamat aega ootama, siis rentijad võivad turu stabiilsust arvestades rahulikult oma plaane ellu viia.

Hetkel kuum