1. detsember 1997 kell 22:00

Börsiuudised

- Erastamisagentuur. Eile algas ASi Liviko ja ASi EMEX 44% aktsiate avalik müük EVPde eest. Märkimisperiood kestab 1. kuni 19. detsembrini. Lisaks Liviko ja EMEXi aktsiatele pani erastamisagentuur müüki 32% raudbetoondetailide tootja ASi Narva-Bark aktsiatest.

- Hansapank. Eile allkirjastas Hansapanga tütarpank Hansabank Latvija Euroopa rekonstruktsiooni- ja arengupangaga (EBRD) 4 mln USA dollari (56,8 mln kr) suuruse ja 10 aasta pikkuse allutatud laenu lepingu. Allutatud laenu eesmärgiks on toetada panga kapitali ning ta kuulub panga omavahendite hulka.

- ESS. ASi ESS üheksa kuu konsolideeritud netokäive moodustas 119,2 mln kr, mis on 74% planeeritud aastakäibest (162 mln kr). Sama perioodi puhaskasum on 6,9 mln kr, mis on 60% planeeritud 11,5 miljoni krooni suurusest aasta puhaskasumist.

- ASA Kindlustus. ASA Kindlustusest üle 5% omavad aktsionärid: AB Kindlustuse Grupi AS -- 50,66%; Wellfix Investments Ltd -- 6,56%; Läti vahearve --5,00%.

- Vilniuse börs. Vilniuse börsi noteerimiskomisjon otsustas eile alates 8. detsembrist noteerida börsil Hermise panga 23 miljoni litine aktsia-emissioon. 460 000 uue aktsiaga ei ole siiski võimalik kaubelda börsisüsteemis vaid ainult plokk-kauplemises.

- Unibanka. Läti juhtiv kommertspank Unibanka teatas, et plaanitav GDRide emissioon tekitas Euroopa investorites huvi. Unibanka ja Läti erastamisagenturi juhid tutvustasid emissiooni suurtele investeerimisfirmadele ja -pankadele Inglismaal, ?otimaal, Hollandis, Saksamaal, ?veitsis, Taanis ja Rootsis. Unibanka emiteerib sel nädalal USAs 5,39 mln GDRi.

Hetkel kuum