8. detsember 1997 kell 22:00

Ekspedeerija võib ette hoiatamata tegutseda kliendi riskil ja kulul

Enamik Eesti ekspedeerimisfirmasid juhindub kliendile teenuse osutamisel Eesti ekspedeerijate assotsiatsiooni üldtingimustest (EEAÜT). Kliendil on kasulik teada, et kui lepingu täitmisel tekib ekspedeerijal vajadus tegutseda enne kliendilt juhiste küsimist, võib ta EEAÜT alusel seda teha kliendi riskil ja kulul. Näiteks võib ekspedeerija ette hoiatamata müüa, teha kahjutuks või hävitada kauba, kui see muutub väärtusetuks, oluliselt kaotab oma väärtusest või muutub ohtlikuks. Selline õigus on ekspedeerijal juhul, kui pole võimalik klienti kätte saada või kui klient ei ole vaatamata palvetele kaupa teisaldanud.

Hetkel kuum