19. jaanuar 1998 kell 22:00

ERAA istub kahel toolil

Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsioon (ERAA) on osanik ETAS Kindlustuses, kus on veokindlustuse lepingud sõlminud ka paljud ERAA liikmesfirmad. Seotus mõlema poolega tekitab ohu, et ERAA ei saa oma liikmete õigusi objektiivselt kaitsta.

Kui veofirmal tekib ETAS Kindlustusega probleem kindlustussummade sissenõudmisega, pöördub ta abi saamiseks ERAA poole. ERAA-l on ETAS Kindlustuse aktsiaid nominaalväärtuses 4 miljoni krooni eest. Seega on ta huvitatud kindlustusseltsi heast käekäigust.

Autovedajate assotsiatsiooni juhina on peasekretäril Toivo Kuldkepil, kes samal ajal kuulub ka ETAS Kindlustuse nõukokku ja on ka ise aktsiate omanik, võimalik mõjutada autovedajaid ühendava assotsiatsiooni tegevust kindlustusseltsile soodsas suunas. Autovedajale on juba suureks löögiks, kui ERAA tunnistab veofirma ja kindlustusseltsi vaidluse nende omavaheliseks asjaks ja jätab veofirma ilma oma ekspertide ja juristide abist.

Toivo Kuldkepp kinnitab, et vaidluste korral kaitseb ta kindlalt assotsiatsiooni huve. Selline seisukoht on aga ebameeldiv ETAS Kindlustusele. Üks kindlustusseltsi omanikest (ERAA-l on ligi 20 protsenti aktsiatest) ja nõukogu kaudu seltsi juhtimisest osavõtja hakkab vaidluse korral võitlema hoopis vastaspoole huvide eest.

Seni on arusaamatusi välditud, sest tõsisemaid vaidlusi ei ole tekkinud.

ERAA on autovedajatelt raha kogunud TIR-tagatisfondi kasvatamise eesmärgil. Autovedajate raha kasutamine äriühingus on seotud aga finantsriskiga. Äriühingu majanduslik edu ei ole garanteeritud ja sinna paigutatud raha võib kaduma minna.

Investeering ETAS Kindlustusse oli edukas. ETASe aktsiatesse paigutatud 4 miljoni krooni väärtus võib ERAA juhtide arvates pärast ETASe ja Leks Kindlustuse ühinemist kasvada vähemalt neli korda.

Börsi lisanimekirjas oleva Leksi aktsia on aga börsikrahhide ees sama abitu nagu teisedki börsil kaubeldavad aktsiad. ERAA ei saa kunagi olla kindel, kui suured on summad TIRi tagatiseks, kas pole neid järgmisel päeval järsku 10% vähem.

ERAA peab pärast ETASe ja Leksi ühinemist oma osaluse kindlustusseltsis maha müüma. See lõpetab vastuolulise kahel toolil istumise ja riskimise autovedajatelt kogutud rahaga. Autovedajate raha on võimalik hoida börsil riskimata ja oma eesmärkidega vastuollu sattumata (panga deposiidid, võlakirjad jne).

Vastavad kogemused on ERAA-l olemas. EVEA Panka on paigutatud tähtajatu deposiit, mis kannab 15% intressi, ja Hansapanka tähtajaline deposiit intressiga 10,43%.

Hetkel kuum