26. jaanuar 1998 kell 22:00

Kas ajaleht peab vältima riigi mainele kahjulikke artikleid?

Minu arvamus on selline, et negatiivseid artikleid, mis kahjustavad oma riigi või mingi valdkonna firmade mainet, tuleks avaldada sellisel juhul, kui artikkel toob välja tegevuse, mis on vastuolus kehtivate seadustega.

Kui aga rääkida Eesti piimatööstuste toodangu ekspordist Venemaale, siis tuleks seda probleemi kindlasti rohkem üldistada.

Tuleb rääkida ka sellest, miks selline olukord on üldse tekkinud ja millepärast Eesti ettevõtted on sunnitud kasutama selliseid teid, et eksportida piimatooteid Venemaale.

Sellistest probleemidest peaks ajakirjandus kirjutama laiemalt ja selgitama ka probleemi põhjusi.

Kui firma tegevus ei ole seadustevastane, siis on küsitav, kas on ikkagi kõige õigem otseselt sellele firmale öelda, et tema teguviis oma toodangu turustamisel on vale.

Kui me loeme, et firma tegevus ei ole päris õige või on ebaloogiline, siis tuleks kirjutada samuti, mida tuleks teha sellise olukorra lõpetamiseks ning vältimiseks.

Kui aga asi on vastuolus seadustega, siis tuleb sellest kindlasti kirjutada, hoolimata sellest, kas nimetatud artikkel mõjub riigi või ettevõtete mainele halvasti.

See on kahe otsaga asi. Eetiliselt ei peaks ajakirjandus seda varjama, aga teisalt mina kui ärimees ütlen, et selliseid artikleid, mis räägivad, kuidas meie piimatootjad Venemaa topelttollidest mööda hiilivad, ei ole tarvis avaldada.

Ka Vene riik ei käitu meiega eetiliselt, kui ta püstitab ühepoolselt Eesti-sugusele väiksele riigile topelttollid. Sellepärast leitakse kanaleid ja teid, kuidas sellest asjast mööda minna ja ega sellega ei tekitata ju kahju Eesti riigile. Sellega tekitatakse kahju Vene riigile, kes on meiega niimoodi käitunud.

Eesti piimatööstuste tegevus Vene turul ei ole seadusevastane ja kui seadus lubab selliseid kanaleid kasutada, siis miks mitte. Ajakirjandus peab olema objektiivne ja kui ta midagi vassiks või valetaks ning poleks objektiivne, siis me ei usuks sellist ajakirjandust.

Ajakirjanduse usaldatavuse seisukohast peab selliseid negatiivseid, riigi või mõne firma mainet kahjustavaid artikleid avaldama, aga ärimehena ütlen ma, et seda pole tarvis teha, sest selline artikkel võib põhjustada Venemaa sellise reaktsiooni, mis raskendab Eesti firmade tegevust veelgi, ja seda õhutab meie oma ajakirjandus.

Hetkel kuum