1. veebruar 1998 kell 22:00

Käibedeklaratsioonist

Käesoleva aasta jaanuari käibedek-laratsioon esitatakse 20. veebruariks uuel, rahandusministri 31.12.1997 a määrusega nr 99 kinnitatud vormil. Eelmiste maksustamisperioodide andmete parandusi ei arvestata ja ei kajastata enam käibedeklaratsioonis. Need parandused esitatakse ainult deklaratsioonile lisatud õiendil. Õiendi vorm pole muutunud. Õiendisse märgitakse lahtrite numbrid, lähtudes sel perioodil kehtinud käibedeklaratsioonist, mille kohta esitatakse käibedeklaratsiooni parandus.

Täpsustuste lahtrites 7 ja 8 näidatakse ainult käibemaksu osalisest mahaarvamisest ja ehitise võõrandamisest tingitud ümberarvestused. Uuel vormil tuleb ekspordikäibe osas eraldi näidata kaupade eksport ja teenuste eksport (käibedeklaratsooni lahtrid 2.1 ja 2.2). Soetamisel tasumisele kuuluva käibemaksu osas tuleb eraldi näidata põhivahendite soetamisel tasumisele kuuluv käibemaks ja tolliametile tasutud käibemaks (lahtrid 6.1 ja 6.2 ).

Hetkel kuum