11. veebruar 1998 kell 22:00

Suurpankade ühinemine ummikus

«Sisuliselt tuleb luua uus pank,» ütles Meerits. «Töötada välja selle panga äriplaan ja strateegia. See on ulatuslik ja keeruline töö.»

Meerits tunnistas, et bilansimahult Eesti suurima ja suuruselt kolmanda panga ühinemises tekkis lõhe, kui mõlema panga juhtkonnad nägid, kui keeruline ühinemine tegelikult on.

«On selge, et pangad ei saa teha oma tegevuses täispööret,» lausus Meerits pärast kuu aega kestnud ja tulemusteta lõppenud läbirääkimisi Hansapanga ja Hoiupanga juhtide vahel.

Ühinemiskavatsuste protokolli lõpetas kaks päeva tagasi Hoiupank, tuues põhjuseks lahendamist vajavate küsimuste paljususe.

Mõned panganduse asjatundjad peavad Hansapanga ja Hoiupanga ühinemisteadet kõige ehtsamaks blufiks, millega kaks panka püüdsid oma aktsiate hinda börsil kerge vaevaga tõsta. Mõlema panga juhid eitavad uudiste spekulatiivset tausta.

Teised asetavad ühinemisläbirääkimised ühte ritta Hoiupanga varasemate suurejooneliste lubadustega asutada üleriiklik maksekeskus, osta Leedus pank ja kasvada Eesti suurimaks pangaks.

Ühtegi neist kavatsustest pole Hoiupank suutnud seni täita.

«Kõige hullem on tekkinud ebamäärasus,» kommenteeris eile Ühispanga asepresident Margus Schults. «Kui pangad oma liitumisega niimoodi mööda panevad, siis pole ka klientidel selgust, kummas pangas nende raha lõpuks on.»

Schults ütles, et Hoiupanga ja Hansapanga läbirääkimiste käik meenutab talle Eesti Tööstuse-Ehituse Kommertspanga (ETEK) liitumist Hoiupangaga kaks aastat tagasi. Ka siis mõtles Hoiupank korduvalt ümber ning tekkinud ebamäärases olukorras kahanes ETEKi bilansimaht poole võrra 1,2 miljardilt kroonilt 600 miljoni kroonini, rääkis Margus Schults.

Hansapanga nõukogu esimees Hannes Tamjärv ja Hoiupanga juhatuse esimees Aare Kilp esitasid eile avalikult vastukäivaid seisukohti.

Kilp tunnistas, et läbirääkimised on senisel kujul lõppenud ja alustada tuleb otsast peale.

Tamjärv kinnitas samas, et midagi pole katki jäänud, läbirääkimised jätkuvad veidi muudetud kujul.

Heldur Meerits ütles, et esmalt tuleb välja selgitada, kuidas ja kui kiiresti on pankadel võimalik ühineda. Kahe panga juhtide paika pandud ja üles kiidetud aktsiate jaotus suhte 63:37 alusel Hansapanga kasuks, on Meeritsa väitel alles kolmandajärguline küsimus.

Meeritsa sõnul on Hansapanga ja Hoiupanga ühinemisplaanid kindlad, kuid kindel pole see, kuidas neid plaane ellu viia.

Viimased kaks kuud on kahe panga juhtide jaoks olnud kui mahavisatud aeg.

Aare Kilp ütles eile, et ta õppis selle aja jooksul Hansapanga juhte veelgi paremini tundma.

«Sain teadmisi, millised on nende persoonide maailmavaatelised iseärasused,» väitis Kilp. «Võin öelda, et tunnen Jüri Mõisa ja Rain Lõhmust paremini kui detsembri algul.»

Kilp ütles, et Hoiupank pole veel otsustanud, kes hakkab esindama panka uues ühinemisega tegelema hakkavas komisjonis.

Hansapanka esindavad komisjonis esialgsetel andmetel panga juhatuse aseesimees Rain Lõhmus ja nõukogu esimees Hannes Tamjärv.

Aare Kilp ütles, et ta ei taha rääkida oma osalusest Hoiupanga Töötajate ASis ning Jaapani Daiwa pangalt võetud 230 miljoni krooni suuruse laenu tagasimaksmisest.

«Igal juhul polnud uudis kahe panga ühinemise ja mitteühinemise kohta seotud Hoiupanga Töötajate ASi laenuga,» väitis Kilp.

Ei oska midagi öelda. Tundus algusest peale imelik, sest pangal on omanikke esindav nõukogu ja tegevjuhtkond, aga on ka üldkoosolek. Seni ei saa rääkida ühinemisest, vaid kavast.

Tundub veidi ülekohtune, sest olen nagu mingi väike mutikas seal vahel, omanikud teevad nagunii, mida tahavad. Mitte panga aktsionärina, aga kodanikuna ei näe ma ka heameelega, et tekib nii suur monopol, mis võib hakata mõjutama ka poliitikat. Kaido Jõeleht, ASi Sylvester kommertsdirektor

Ootamatu uudis, ei oskagi reageerida. Iseenesest olnuks tore, kui nad ühinenuks. See oleks tugevdanud väikeinvestori huvisid.

Mina küll ei arvanud, et ühinemine oleks aktsia hinda tõstnud. Seega ei ole ma aktsiaid ka juurde ostma tormanud ega neid müüa üritanud. Ju siis olid vastuolud sellised, mis ei lubanud ühineda.

Ma ei ole veel kuulnud, hommikul jõudsin ainult lehe üle vaadata, päeval on nii palju tegemist olnud. Mind paneb imestama niisugune tõmblemine. Algul ühinevad, siis ei ühine. See pole soliidne.

Enne peaksid suuromanikud ikka kokku leppima. Teadmata, on see hea või halb, et nimetatud pangad ei ühine, mulle igatahes niisugune asi ei meeldi. Hoiupank on seni rõõmustanud oma arenguga ja ma arvasin, et tegemist tuleb ikka väga tõsise pangaga Balti majandusruumis.

Mind kui investorit ajas segadusse juba ühinemise otsus. See andis tunnistust sellest, et Hoiupanga isad ei tegele mitte panga arendamise, vaid isikliku kasu teenimisega.

Praegune mitteühinemise teade turule positiivselt ei mõju.

Hoiupankurid mängisid oma panga maha ja selline seinast seina hüplemine näitab neid veelgi kehvemas valguses. Hansapanga positsiooni hindan oluliselt tugevamaks.

Edaspidi tõusevad kindlasti mõlema aktsia hinnad, kuid Hansapanga oma rohkem.

Mulle kui aktsionärile see mingit mõju ei avalda, sest mul on mõlema panga aktsiaid enam-vähem võrdselt. Seega ei ole ei võitu ega kaotust. Teisest küljest on pangad institutsioonid, mis müüvad usaldust ja siin ei saa käituda kilplase kombel, et täna oleme abielus ja homme jälle vabaabielus.

Usaldust selline käitumine pankade suhtes küll ei suurenda.

Hansapanga ja Hoiupanga juhatused kavandavad teha ettepaneku aktsionäridele organisatsioonide ühinemiseks võrdsete partneritena uue äriühingu asutamisega. Alla on kirjutatud kavatsuste protokoll, mille kohaselt töötatakse 1. märtsiks 1998 välja ühinemise kontseptsioon.

...

Balti regiooni liikumisel Euroopa Ühenduse majandusruumi suunas on mõlemad pangad huvitatud oma finantsmajandusliku võimsuse suurendamisest, et edukamalt konkureerida nii kodu- kui välismaal. Ühinemine aitab tõsta efektiivsust, optimeerida pankade tegevust ning on kapitali paigutamise seisukohalt ratsionaalne.

Uus tekkiv kontsern asendab seni väärtpaberibörsidel noteeritud Hoiupanka ja Hansapanka, kontserni strateegiliseks juhtorganiks saab juhatus, mis moodustub võrdse osaluse printsiibil mõlema panga tippjuhtidest. Hoiupanga ja Hansapanga senised kaubamärgid säilivad.

Hoiupanga ja Hansapanga ühinemisprotsessi käigus on selgunud, et kahe organisatsiooni ühendamisel on lahendamist vajavaid küsimusi rohkem, kui algselt ette nähti. Hoiupanga juhatus teatas 10. veebruaril 1998 Hansapanga juhatusele, et lõpetab kavatsuste protokolli. Sellega seoses loevad mõlemad pooled delegatsioonide töö alates 11. veebruarist lõpetatuks.

Hetkel kuum