24. veebruar 1998 kell 22:00

Milline eesmärk tuleks teostada enne järgmist aastapäeva?

Minul on kõige rohkem südamel, et ükskord hakatakse tegelema tõsiselt regionaalpoliitikaga. Just sellest seisukohast, et miks peaks investor kulutama oma raha töökohtade loomisele väljapoole Tallinna. Töökohad on praegu hirmus kallid. Tehnoloogiasse, töökohtadesse ja oskusteabesse investeerimist peaks riik soodustama, aga mitte hoonetesse investeerimist.

Mäletan, et Jaanus Raidal oli esimene, kes kunagi ülemnõukogus ratsutas selle regionaalpoliitika ratsu seljas ja siiamaani on kõik parteid püüdnud seda teemat ekspluateerida, aga tegelikult ei ole tulemust olnud. Tuleks luua maksusoodustused, et investorile muutuks kasulikuks investeerida väljapoole Tallinna.

Pühapäeval ma vaatasin presidendi in-tervjuud ja mulle tundus, et tema jaoks on riiklik prioriteet sotsiaalsfäär. See on pisut ennatlik, sest me ei ole majanduse poole pealt saavutanud veel vajalikku arengutaset ja stabiilsust. Sellepärast tuleks ühtteist riiklikul tasandil tugeva majanduse loomise jaoks ära teha ja siis sellele ehitada tugev sotsiaalsfäär. Kõigepealt tuleb luua soodsad tingimused sellele osale majandusest, mis loob lisaväärtust ja sealt edasi tuleb kõik muu. Oluline on soodustada just investeeringuid tööstusesse. Sealt tulevad lisatöökohad ja toodangu ekspordi korral väheneb kaubanduse puudujääk.

Eesti riik, nagu iga kettki, moodustab ühe terviku ja iga kett on sama tugev, kui on tema kõige nõrgem lüli. Antud juhul on selleks Eesti riigis järjest nõrgenev elu sotsiaalne pool ja selle sees omakorda kõik see, mis on seotud puuetega inimestega. Nii kaua kui ühiskond ei ole valmis seda probleemi aktsepteerima ja ka seda lahendama, on see kett nõrk, olgu teised lülid nii tugevad kui tahes. Eesmärk võiks olla selle kõige nõrgema lüli tugevdamine. Eeskätt on oluline seda mõista ja küll siis tulevad ka rahalised toetused.

Sellist eesmärki pole võimalik püstitada, sest aeg on liiga lühike. Kui räägime järgmisest aastapäevast, siis ei ole ju mitte midagi võimalik õieti ära teha, sest riigieelarve on paigas.

Inimesteni peaks aga jõudma sõnum ja konkreetsed teod selle kohta, et missuguse rolli võtab valitsus paljude valupunktide suhtes. See puudutab näiteks töötust. Sinna juurde tulevad veel küllaltki suure osa elanikkonna sotsiaalprobleemid.

Väga oluline on, et valitsus annaks oma kodanikele selge pildi oma strateegilistest eesmärkidest, et ei oleks tegu lihtsalt tavaliste hüüdlausetega.

Hetkel kuum