1. märts 1998 kell 22:00

Kuidas on ettevõttes organiseeritud täienduskoolitus?

- Täienduskoolitus on suures osas (ligikaudu 60%) organiseeritud standardsete pakettidena. Iga töötaja täiendkoolituseks on arvestatud üks nädal aastas.

Tööandja ja töötaja kokkulepe täiendkoolituseks pannakse paika kord aastas toimuva tulemusvestluse käigus.

Koolitus sõltub tööülesannetest. On juhtimistehnikate koolitusi, samuti on koolitusi hoiakute kujundamiseks, et aeg-ajalt inimestele kliendikeskset hoiakut meelde tuletada.

Uuele töötajale on ette nähtud standardne sissejuhatuskoolitus. Meil ei ole koolitusfirmadega pikaajalisi lepinguid. Kui tahame oma majja koolitust osta, siis kirjeldame koolitusfirmadele, mida peab see koolitus sisaldama ja korraldame vähempakkumise. Näiteks eelmisel korral õnnestus see väga hästi.

Et saada teada rahulolu koolitusega, on välja töötatud küsimustik, millele töötaja pärast koolitust vastab.

- Kõik töölised saavad alustuseks sissejuhatava koolituse.

Vastavalt meie kvaliteedisüsteemile korraldame aasta jooksul sissejuhatavale koolitusele lisaks täiendkoolituse. Materjale esitavad töölistele osakonnajuhatajad ja tööjuhatajad, kes kordavad üle kõik firma esmased kultuuri- ja kvaliteedinõuded.

Iga aasta koostame töötajatele koolitusprogrammi. Tööandja ja töötaja lepivad arenguvestlusel kokku, mis alal on vaja täiendavat koolitust.

Välismaal (peamiselt Soomes) saab täiendavat koolitust ligikaudu 10 protsenti töötajatest.

Pärast kõiki koolitusi täidetakse küsitlusleht. Sinna märgib kõigepealt tööline, kuidas ta koolitust hindab. Samas on ka juhi hinnang koolitusele -- kuidas see on soodustanud töötegemist ja enesearengut.

Seni on nii tööandjad kui ka töötajad koolituse kvaliteediga rahule jäänud, suuri altminekuid pole olnud.

- Kõigepealt pannakse paika ettevõtte arengusuunad ning vastavalt nendele otsitakse ka töötajatele koolitust.

Kui inimene tuleb tööle, siis me selgitame välja, missugust koolitust ta on saanud, missugused on tema arenguperspektiivid ettevõttes.

Koolitust saavad kõik ettevõtte töötajad. Koolituseelarve on meil kogu ettevõtte jaoks ning see on jagatud ära teenistuste lõikes.

Kasutame koolitusfirmade valmispakette, korraldame ise kursusi ning on ka kombineeritud variante.

Pärast kursuse lõppu vestleme koolitusfirma esindajaga ja saame infot oma koolitatava kohta. Räägime ka oma inimesega ning selgitame, kuidas ta jäi kursuse kvaliteediga rahule ja kas ta leidis midagi kasulikku.

Et inimene leiaks oma koolitusele ettevõttes rakendust, et see ei jääks pelgalt teoreetiliseks koolituseks, selleks annavad koolitusfirmad koolitatavale kaasa arenguplaanid.

Hetkel kuum