9. märts 1998 kell 22:00

Hea idee maksu vähendamiseks

Eesti tööandjate ja tööstuse keskliit teatas, et riik saab ettevõtte tulu-maksu vähendada seniselt 26 protsendilt 16-le. Rahandusminister Mart Opmann ei pea seda aga võimalikuks.

Äripäeva arvates on ettevõtte tulumaksu võimalik ning ka hädavajalik vähendada ja toimetus toetab ettevõtjate sellekohast ettepanekut.

Sellest ajast alates, kui hakati rääkima ettevõtte tulumaksu kaotamisest, on üheks vastuväiteks olnud, et esimestel aastatel pärast maksu kaotamist väheneb oluliselt riigieelarve maht. Tänavu peaks ettevõtte tulumaksust eelarvesse laekuma natukene üle 1,1 miljardi krooni.

Ettepanek vähendada tulumaksu 10 protsendi võrra peaks seda argumenti oluliselt nõrgendama, sest võimalik eelarveauk ei ole nii suur kui maksu kaotamise korral.

Möödunud aasta näitas, et Eesti võib endale lubada ülejäägiga eelarvet. Kokku on aasta lõpuks planeeritud stabilisatsioonifondi suuruseks 1,9 miljardit krooni. Osa nendest vahenditest võib kasutada ettevõtjate ettepaneku finantseerimiseks.

Tulumaksu vähendamine hakkab varsti eelarvesse raha tagasi tootma, sest majandus elavneb, suureneb välisinvesteeringute maht, hoogustub uute töökohtade loomine jne.

Teine vastuargument on, et kui alandatakse ettevõtte tulumaksu, aga üksikisiku tulumaks jääb samale tasemele, siis hakkavad tänased palgatöötajad ennast massiliselt registreerima ümber üksikisikust ettevõtjaks. Sellega väheneks sotsiaalmaksu ning üksikisiku tulumaksu laekumine.

Toimetus ei usu, et selline massiline ümberregistreerimine aset leiab. Kui füüsilisest isikust ettevõtja soovib ettevõttest tulu välja võtta, siis peab ta ettevõtlusest teenitud tulult maksma ikkagi 26 protsenti üksikisiku tulumaksu.

Äripäeva arvates on kõige tõsisem vastuargument see, et tulumaksu vähendamine võib Eesti viia teiste riikide musta nimekirja ja Eestit hakatakse pidama offshore-piirkonnaks. Korraliku infovahetusega meie ja partnerriikide maksuametite vahel saab seda kindlasti vältida.

Offshore-firmasid kasutatakse, et ennast avalikkuse või maksuameti eest varjata. Eesti erineks offshore-piirkondadest selle poolest, et siin tegutsevate firmade omanikud on avalikud. Meil toimib äriregister ja investorid on tuvastatavad. Seega ei teeks ettevõtte tulumaksu vähendamine Eestist automaatselt offshore-riiki.

Toimetus üritas, kuid ei suutnud ettevõtte tulumaksu vähendamise ettepanekule leida ühtegi nii tõsist vastuargumenti, mis selle idee realiseerimise välistaks.

Hetkel kuum