24. märts 1998 kell 22:00

Uurimus ei puudutanud liidrite pereelu

Mõned parandused Tii-na Veneki artiklisse «Eesti tippjuht valetab...», mis ilmus 13. märtsi Äripäevas.

Rootsi juhtide keskmine vanus minu uurimistöös oli 45, mitte 47. Ma olen filosoofia magister, mitte magistrant. Vale on väide, et Eesti firmajuhid ei planeeri oma firma ega ka enda tulevikku ning et Rootsi tippjuhid seda teevad. Minu uurimistöös ei mõõdetud liidrite isikliku elu planeerimist ja nende pereelu ei puudutatud ühegi intervjuuküsimusega. Ma rääkisin Äripäevale antud intervjuus strateegilisest planeerimisest ettevõttes ja organisatsioonis, ning terviklik perspektiiv minu uuringus hõlmab vaid juhi professionaalset eluvaldkonda.

Samuti ei pea paika väide: «kaua soovis senisel ametipostil jätkata...». Uurimistöös otseseid ega ka kaudseid küsimusi juhtide selliste soovide suhtes ei esitatud.

Viimane parandus puudutab väidet, et Rootsi ettevõtjad jäid Brüsselis nõupidamistele hiljaks. Tegelikult ei jäänud hiljaks ettevõtjad, vaid hoopis poliitikud. Hiljaks jääjad olid sotsiaaldemokraadid, kes tõid hilinemise põhjuseks oma halva kohataju. Teooria ja praktika näitas, et parimatel ettevõtte juhtidel kipub olema just hea kohataju nii Rootsis kui Eestis.

Hetkel kuum