5. aprill 1998 kell 22:00

USA-Eesti topeltmaksulepingust

Ameerika Ühendriigid sõlmisid 15. jaa-nuaril Baltimaadega topeltmaksustamise vältimise lepingud, mis jõustuvad pärast nende ratifitseerimist lepingupooleks olevate riikide parlamentides. Lepingud rakenduvad ratifitseerimisele järgneva aasta 1. jaanuaril.

Kuna järjest enam Eesti ettevõtjaid loob ärisuhteid USA ettevõtjatega, on alljärgnevalt ära toodud lühiülevaade USA ja Eesti esindajate allkirjastatud lepingust, mis võimaldab Eesti ettevõtjatel juba praegu paremini planeerida tulevikus tehtavaid tehinguid USA äripartneritega.

Erinevalt teiste riikidega sõlmitud maksulepingutest, mille aluseks on olnud OECD mudelkonventsioon, rajaneb Ameerika Ühendriikidega sõlmitud leping USA tulumaksu mudelkonventsioonil. Lepingus on ka mõningaid teisi erinevusi, mis seonduvad lepingupoolteks olevate riikide seadusandluse eripäradega, USA ja Eesti seadusandluse koosmõjuga ning USA-Eesti majandussuhetega.

Kõigis kolmes lepingus on dividendidelt kinnipeetava tulumaksu (withholding tax) maksimummäär üldreeglina 15% või erijuhtumil 5%, kui dividende makstakse emaäriühingule, millel on tütaräriühingus 10protsendine või suurem osalus (teiste riikidega sõlmitud lepingutes on osaluse miinimummääraks 25%).

Intressi ja litsentsitasu maksetele on sätestatud piiratud kinnipidamismaks. Intresse maksustatakse üldreeglina 10protsendise kinnipidamismaksuga, kuid kaubakrediidiga või riikliku võlaga seonduvad intressid on kinnipidamismaksust vabastatud.

Litsentsitasu (royalty), mida makstakse tööstusliku, kaubandusliku või teadusliku sisseseade kasutamise eest, maksustatakse 5protsendise kinnipidamismaksuga. Ülejäänud litsentsitasudelt peetakse tulumaksu kinni 10%.

Kapitali kasv (capital gains)maksustatakse üldreeglina vara võõrandaja residentsusriigis, v.a kasu kinnisvaraobjektidelt, mis on maksustatav kinnisvara asukohariigis.

Püsiva tegevuskoha tegevuses kasutatava vallasvara müügist saadavat kasu maksustatakse püsiva tegevuskoha riigis.

Lepingu järgi maksustab üks riik teise riigi residentide ärikasumeid (business profits)ainult siis, kui need tekivad seoses püsiva tegevuskohaga. Samas aga sisaldab Ameerika Ühendriikidega sõlmitud leping nimetatud artikli kuritarvitamist piirava range sätte.

Hetkel kuum