12. aprill 1998 kell 22:00

Tippjuht osalegu strateegia arutelul

Eesti kasvavates erafirmades mõistetakse üha enam meeskonnatöö tähtsust. Edukad juhid saavad aru, et oma tulevikuvisiooni elluviimise heaks abivahendiks on probleemõppused, kus tipp- ja keskjuhid ühiselt arutavad organisatsiooni strateegilisi prioriteete ja otsivad uusi ideid strateegia paremaks elluviimiseks.

Ka avaliku sektori organisatsioonid, ministeeriumid ja ametid on rahvusvaheliste arendusprogrammide raames tellinud ühe või teise valdkonna strateegia täpsustamiseks mõeldud probleemõppusi. Ametkonna tippjuhid aga sageli nendel õppustel ei osale.

Kui tippjuht laseb alluvatel strateegiat ilma temata arutada ja ka hiljem ühise mõttetöö tulemuste vastu huvi ei tunne, siis:

- tekitab ta alluvates kahtluse, et organisatsiooni tipus polegi selgepiirilisi strateegilisi ideid;

- sisendab see alluvatele, et nende ideed ei ole tippjuhi silmis midagi väärt;

- ei väärtusta ta allüksuste infovahetust, tulevikuvõimaluste ühist analüüsi;

- jätab kasutamata võimaluse oma alluvate mõtlemisvõimet kõrvaltvaatajana hinnata.

Hetkel kuum