13. aprill 1998 kell 22:00

Eelistage ettevaatust

Teistest pereliikmetest kauem, kuni 80% ööpäevast, viibivad kodus lapsed ja vanurid. Nemad võivad esimestena teie korterile ja varale suunatud varguse või tulekahju ohvriks sattuda.

Et vältida äärmuslikes olukordades paanikat ja peataolekut, tuleb kodus viibijatel:

- hoida välisuks lukus;

- enne ukse avamist püüda tuvastada siseneja isik. Kui kodusviibijad ei ole teadlikud santehniku või gaasisüsteemi kontrollija kutsumisest, on igati õigustatud neid korterisse mitte lubada;

- kahtlust tekitavate isikute korral anda sellest kokkuleppe kohaselt teada tööl viibivatele omastele, vanematele, politseile või päästeteenistusele.

Eriti väikelaste pärast tuleks esmatähtsad telefoninumbrid programmeerida telefoniaparaadi mällu. Taolise võimalusega telefoni puudumisel soovitan selle hankida.

Võimaluse korral tuleks soetada lokaalne tehnilise valve süsteem väljundiga turvaettevõttesse. Sel juhul saab professionaalset abi kutsuda ühe nupuvajutusega.

Maailmas levinud naabrite vastastikune teavitamine kahtlastest isikutest ja tegevustest on sobilik ka meil.

See peaks lähitulevikus laiemat populaarsust koguma, seni aga pole veel olulist kõlapinda leidnud.

Korteriühistute koosolekutel oleks paslik arutada ühise vara turvalisust käsitlevaid probleeme, et tagada vara kaitse nii varguste kui tulekahjude eest.

Kui korteriühistu koosolek arutab turvalisuse küsimusi, on sinna kasulik kaasata vastava ala asjatundja mõnest turvaettevõttest.

Hetkel kuum