3. mai 1998 kell 22:00

Kapitalirendi arvestusest

Rentnik võtab rendiobjekti arvele rendi-lepingus märgitud maksumuses, mis peaks ühtima turuhinnaga. Rentnik arvestab kapitalirendi korras renditud varalt amortisatsiooni lepingus fikseeritu järgi:

- varaobjekti omandiõigus läheb rentnikule üle -- amortisatsioon varaobjekti maksumuselt, lähtudes kasulikust kasutusajast;

- vara tagastatakse rendileandjale rendiperioodi lõpul -- amortisatsioon varaobjekti maksumuselt, välja arvatud garanteeritud jääkväärtus;

- rentnikul on soodusoptsioon -- amortisatsioon varaobjekti maksumuselt, lähtudes kasulikust kasutusajast.

Kui varaobjekt tagastatakse rendileandjale, tuleb arvesse võtta järgmist asjaolu -- kui turuhind on madalam garanteeritud jääkväärtusest, maksab rentnik lepingu lõppedes rendileandjale täiendavalt selle vahe, mis kajastatakse kasumiaruandes intressikuluna. Kui turuhind on kõrgem, kirjendadatakse seda rentniku raamatupidamises juhul, kui rendileandja hüvitab selle rentnikule.

Hetkel kuum