18. mai 1998 kell 22:00

Ropka pood sihikul

Tartu linnavalitsus võib algatada Ropka kauplus-söökla hoone sundvõõrandamise, sest selle omanik Tartu tootjate liit ei võtnud poe välisilme parandamiseks määratud tähtajaks midagi ette.

Tartu tootjate liidul oli linnavalitsuse otsusel hoone välisilme parandamiseks aega 15. maini. Määratud tähtajaks polnud Ropka kaupluses midagi ette võetud ning linnavalitsusel on õigus algatada sundvõõrandamise protsess, ütles Tartu linna pressiesindaja.

Linnavalitsus peab sundvõõrandamist taotlema siseministrilt, kellel on kuu aega, et taotlus rahuldada või tagasi lükata. Siseministri otsuse peab kinnitama valitsus. Tartu tootjate liit võib pöörduda kohtu poole ja soovida linnavalitsuse taotluse või valitsuse otsuse kehtetuks tunnistamist.

Tartu tootjate liit omandas hoone Tähe 98 1994. a, kuid liit ei ole hoonet seni kasutusse võtnud, see on lagunenud, rüüstatud ja varisemisohtlik. Ümbrus on heakorrastamata ja hoone liiklejaile ohtlikuks muutunud. BNS

Hetkel kuum