20. mai 1998 kell 22:00

Eesti meremeeste meresõit on alates maist ebaseaduslik

Laevafirmad kirjutavad praegu töötajaid laevadele vaikival kokkuleppel veeteede ametiga. Seda tehakse ebaseaduslikult.

«Me oleme veeteede ametiga sarnases sundseisus,» ütles aktsiaseltsi Hansatee Laevateenidus direktor Toomas Kõmmus.

Eesti laevafirmadel jätkub rahvusvaheliste liinide teenindamiseks varem välja antud meremehe teenistusraamatuga töötajaid veel ainult nädalaks ja praegu laevadel olevate meeste vahetamiseks puudub reserv.

Keelu tõttu ei väljasta veeteede amet uusi teenistusraamatuid, ning täna ühelt laevalt maha kirjutatud meremeest ei tohi järgmise laevapere liikmeks kirjutada.

«Puhaste teenistusraamatutega meremehed lõpevad paari päeva pärast otsa,» ütles Kõmmus.

Teede- ja sideministeeriumi asekantsler Viktor Palmet ütles, et uus, seaduste kohane valitsuse määrus valmib ministeeriumis täna ja jõuab minister Raivo Vare lauale homme. Määruse eelnõu kohaselt saavad Eesti kodanikest ja alalise elamisloaga meremehed ühesuguse teenistusraamatu.

«Loodan, et Varel õnnestub määrus mai lõpuks või hiljemalt juuni esimeseks nädalaks valitsuse päevakorda lisada,» ütles Palmet.

Meremehe teenistusraamat peab vastavalt rahvusvahelise tööorganisatsiooni ILO konventsioonile olema igal laevapere liikmel.

«Hariliku passiga inimene on rahvusvahelise konventsiooni kohaselt laevas reisija, kelle suhtes ei laiene meeskonna häirekohustused sõiduohutuse tagamisel,» ütles reisilaeva Georg Ots vanemtüürimees Aivo Palm.

Nädal tagasi lähetas Hansatee Georg Otsale esimese teenistusraamatuta töötaja laotööliseks. Aivo Palmi sõnul saadab ta inimese kaadriametisse tagasi, sest ei saa rahvusvaheliselt nõutavate dokumentideta meremeest meeskonnas kasutada. Teenistusraamatuteta meeskonnaga laeva ei tohi sadamast välja lasta, sest teenistusraamat on ühtaegu nii isikut kui ka kutseoskusi tõendav dokument. Välisriigi võimud saavad rahvusvahelistele nõudmistele mitte vastava dokumentatsiooniga laeva arestida, et veenduda laevapere võimes tagada meresõidu ohutus.

Valitsus tühistas Eesti meremehe teenistusraamatu määrustiku ja Eesti meremehetunnistuse väljaandmise eeskirja 5. mail, sest need olid välja antud ilma seadusliku aluseta. Eesti kodaniku isikut ja kodakondsust tõendavate dokumentide seaduse võttis riigikogu vastu aasta pärast valitsuse määrust ning määrus jäi seadusega kooskõlla viimata.

Tõenäoliselt kannustas valitsust läbimõtlematut kiirotsust vastu võtma madrus Aleksander Panovi poolt märtsis piirivalveameti vastu esitatud hagi. Seni kehtinud kord lubas kodakondsuseta meremehi töötada vaid Eesti laevadel ning veeteede amet andis neile teenistusraamatu asemel meresõidutunnistuse.

Panov soovis asuda tööle välisriigi lipu all sõitvale laevale, kuid Eesti piirivalve ei lubanud teda meresõidutunnistuse alusel laevale.

Tallinna halduskohus tunnistas piirivalveameti tegevuse 25. märtsil ebaseaduslikuks.

Hetkel kuum