20. mai 1998 kell 22:00

ISDN-ühendus sobib väikekontorisse

ISDN on tavalise telefoniteenuse järgmine tasand, kus ühendus abonendilt teise ISDN-abonendini on täisdigitaalne. ISDNi puhul eristatakse nn 2B+D ühendust ja 30B+D ühendust, kus B on kõnekanal ja D signaalikanal. 2B+D puhul on samaaegselt kasutusel kaks 64kilobitist kanalit ehk korraga saab kasutada kaht tavalist kõnekanalit (st telefoniga rääkida) või koos ühte kõnekanalit ja faksi või siis andmesidet ja telefoni.

Kahe kanali samaaegne kasutamine on hea sissehelistamisega Interneti-teenuse puhul, sest üks telefoniliin jääb siis vabaks. Sealjuures läheb büroost või korterist välja kaabel, millest kasutatakse vaid ühte vaskjuhtmepaari. Kõige paremini saabki ISDNi eelistest aimu arvutiühenduse puhul, sest info liikumise kiirus on selle suurim pluss. Kui tavaline modem suunab võrku infot kiirusega 28 800 bitti sekundis, siis ISDNi 2B+D ühenduses mõlema kanali samaaegse hõivamisega pääseb võrku 128 000 bitti sekundis.

2B+D ühenduse juures võib kasutaja ühel liinil saada kuni kümme erinevat otsevalimisega telefoninumbrit. Seega saavad tavaline telefon, faks, personaalarvuti Interneti ja andmeside jaoks, videokonverentsi aparaat jms erinevad linnanumbrid, kuigi kasutatakse üht juhtmepaari.

Lisaks on ISDN-võrgus võimalik, et üks aparaat töötab mitmel eri telefoninumbril. Numbreid võib programmeerida erineva tooniga helisema. Kui üks inimene esindab ühe telefoniaparaadi taga näiteks kahte firmat, siis saab ta alati vastata selle firma nimel, kuhu parajasti helistatakse.

ISDN-ühendusega telefonidel on võimalik tuvastada helistaja number, näha vastamata jäänud kõnesid, saada infot kõne maksumuse kohta, võrk võimaldab saata teisele telefonile tekstiteadet, samuti saab pidada konverentskõnet.

ISDN-süsteem võimaldab teha suunamisi ka välisnumbritele, kas siis koju või mobiiltelefonile. Kolleegide poolt lauatelefonile võetavad kõned jõuavad alati teieni.

2B+D on mõeldud väikekontorisse ja nõudlikule erakasutajale.

30B+D on kahemegabaidine ühendus eelkõige suurema sidevajadusega firmade vahendusjaamade ühendamiseks.

Hetkel kuum