25. mai 1998 kell 22:00

Päästeauto pole kaev

Päästeamet sai teate Tallinnas Valdeku tn 109 puhkenud tulekahju kohta 17. mail kl 9.39. Kuigi 9 tuletõrjeautot jõudis kohale suhteliselt kiiresti, käisid leegid juba hoone katuselt välja.

Ühel ajal kustutustöödega alustas kustutustööde juhi abi Jüri Antsmaa veevõtukohtade otsingut. Põleva hoone lähedal asuv tuletõrje veevõtukoht oli kuiv ja teisi tuletõrjehüdrante ümbruskonnast leida ei õnnestunud, vaatamata sellele, et nad olid hüdrantide kaardile kantud.

Tuletõrjeautodes, mis tuld kustutasid, oli kokku 10 tonni vett. Arvestades, et ühest joaharust tuleb umbes 200 l vett minutis ja hoonet kustutati nelja joaga, olid veevarud paarikümne minuti pärast lõppenud. Ühtki voolikuliini vedamiseks kõlblikku hüdranti polnud ligidusest selleks ajaks leitud.

Üks kindlalt töökorras hüdrant asus 300 meetri kaugusel üle raudtee. Kuna voolikuliin oleks sellel juhul koosnenud 15--20 voolikust ja selle oleks pidanud vedama raudtee alt, otsustati, et autod sõidavad ise vee järele. Ühel masinal kulus selleks 5--10 minutit.

Vee lõppemisel sai tuli uut jõudu ja kuigi tuletõrjujad võtsid kasutusele ka teise hüdrandi, et vett saaks võtta nelja autot korraga, põles mitmesajaruutmeetrine hoone kella 14ks maani maha.

Kindlustamata hoone kuulus ASile Kompakt, kes oli selle rentinud OÜ-le Tavmant. Viimane kasutas kunagist betoonitehase sööklat mööblitööstusena, kus valmistati pehmet mööblit.

Hoone põles pühapäeval ja kohal oli vaid valvur. Hoone rentniku Sergei Izotovi sõnul pandi tulekahju alge hoone tagumise seina vahele arvatavasti juba öösel, aga tulekahju puhkes hommikul. Elektrilühise või suitsetamise Sergei Izotov välistab. Elekter oli välja lülitatud, suitsumehi tule lähtepaigas ei töötanud.

Hetkel kuum