1. juuni 1998 kell 22:00

Kaaluga eksimine läheb palju maksma

CMR-konventsiooni jär-gi on kauba saatjal õigus vedajalt nõuda kauba brutomassi kontrollimist. Vedaja võib aga nõuda kontrolliga seotud kulutuste hüvitamist.

Kui kauba kaal ei ole täpselt teada, siis arukas saatja teeb ebameeldivuste vältimiseks vedajale ülesandeks kaup üle kaaluda ja veenduda, et kaal oleks seaduslik ja õige. Kui kauba saatja vedajale ülekaalumist ülesandeks ei tee, ei ole ka vedaja piiril tekkivate ebameeldivuste ja kulude eest vastutav.

Kaalust tekkivad nõuded saab vedaja CMR-konventsiooni järgi pöörata kliendi vastu juhul, kui transpordilepingus ei ole sätet, et vedaja pidi veenduma kaalu õigsuses või klient ei vastuta kauba kaalu tegelikkusele vastavuse eest.

CMR-konventsiooni ko-haselt on saatja vedaja ees vastutav kõigi kahjude ja kulude eest, mis tekivad sellest, et kauba tegelik brutokaal on suurem, kui saatelehel märgitud.

Järelikult saab vedaja, kes peab tollivõimudele ületatud kaubakaalu eest trahvi maksma, esitada regressinõude saatjale.

Kauba saatjat ei kaitse ka tsiviilvastutuskindlustuse liik, mille kohaselt on finantskahjud kindlustuse alt välistatud. Saatja võib CMR- konventsiooni kohaselt nõuda vedajalt kauba brutokaalu kontrollimist, kuid veelgi lihtsam on saatjal kaup eelnevalt ära kaaluda. See tundub elementaarne, kuna ta on saatelehele märgitud kaubakaalu õigsuse eest vastutav.

Soovitav on enne Vene-maale sõitu käia autoga kaalu peal ja kontrollida pealelaaditud kauba kaalu vastavust CMR-saatelehele. Piiri peal pole enam võimalik midagi selgitada. Seal oled sa eksimusega vahele jäädes potentsiaalne seaduserikkuja.

Venemaal kontrollitakse kauba kaalu vastavust suure sisseveetava salakubakoguse pärast. Venemaal sooritatavaid tollipettusi on kolme-nelja liiki. Tavalisim pettuse variant on laadida kaupa rohkem peale ja deklareerida vähem. Paljude kaupade tolliprotseduurid on ühendatud kauba kaaluga.

Venemaa tolli poolt määratavate trahvide lagi on 300 protsenti kauba hinnast. Võimalik on ka kauba konfiskeerimine.

Hetkel kuum